Dorpshuis

Akkoord voor verbouwing koetshuis tot dorpshuis!

SCHALKHAAR – 24 APRIL 2024 – Na ruim twee jaar van intensieve voorbereiding is er fantastisch nieuws: het bisdom Utrecht heeft de gevraagde machtiging afgegeven voor de verbouwing van het Koetshuis tot Dorpshuis Schalkhaar! Veel dank gaat uit naar het Parochiebestuur H. Lebuinus en ook de coördinatoren van de H. Nicolaaskerk in Schalkhaar voor het gegeven vertrouwen. Lees verder…

Dorpshuis stap dichterbij met oprichting stichting

SCHALKHAAR – 12 MAART 2024 – Onder toeziend oog van notaris J.H Brummelhuis is de Stichting Dorpshuis Schalkhaar gisteren formeel opgericht. De stichting zet zich in voor het realiseren van een dorpshuis in het huidige Koetshuis, waar dagelijks een diversiteit aan activiteiten gaat plaatsvinden ‘van, voor, met en door de Schalkhaarse dorpsgemeenschap’. Lees verder…

Projectgroep optimistisch over komst dorpshuis

SCHALKHAAR – 28 DECEMBER 2023 – Het is een tijd stil geweest vanuit de projectgroep, maar dat betekent niet dat er ondertussen niets is gebeurd met de plannen voor een dorpshuis in Schalkhaar. ‘Wij hebben het afgelopen halfjaar een aantal belangrijke besprekingen gehad met afgevaardigden van het parochiebestuur’, meldt Johan Schintz in een nieuwsbrief namens de initiatiefnemers. Lees verder…

Subsidies voor initiatief dorpshuis Schalkhaar

SCHALKHAAR – 14 JULI 2023 – De projectgroep Dorpshuis i.o. heeft van de Kracht van Salland (www.dekrachtvansalland.nl) een aanmoedigingssubsidie gekregen voor het – ook in hun ogen – mooie initiatief: een Dorpshuis vestigen in Schalkhaar. Daarnaast berichtte de gemeente Deventer op 30 juni jl. dat een mooi initieel financieel budget is toegekend om de plannen meer in detail te kunnen en mogen uitwerken. Lees verder…

Toestemming dorpshuis mogelijk in najaar

SCHALKHAAR – 5 MEI 2023 – Een projectgroep, bestaande uit Wilma Berenschot, Jan Daggenvoorde, Martin Koot en Johan Schintz, is nu meer dan een jaar, zo´n 16 maanden, druk geweest met allerlei voorbereidingen om een dorpshuis in Schalkhaar te realiseren. Er is een ondernemingsplan geschreven, een onderzoek onder verenigingen gehouden, zijn er allerlei concepten uitgewerkt zoals statuten, toekomstige organisatieplannen bedacht, een conceptgebruikersovereenkomst gemaakt en nog vele zaken meer. Lees verder…

Nog veel te doen voor komst dorpshuis

SCHALKHAAR – 16 FEBRUARI 2023 – Het was wederom een open en zeer constructief, maar ook intensief gesprek, maandag 6 februari jl. Het parochiebestuur herhaalde positief te staan tegenover de ingediende plannen voor het oprichten van een dorpshuis in de pastorie en het Koetshuis. Het plan van de projectgroep behelst een zeer gedetailleerd ondernemingsplan en daaraan gekoppelde documentatie. Lees verder…

Realisatie dorpshuis vraagt tijd en geduld

SCHALKHAAR – 16 NOVEMBER 2022 – De werkgroep die bezig is met het onderzoeken van de haalbaarheid van een dorpshuis in het Koetshuis bij de kerk heeft het Ondernemingsplan op advies van het parochiebestuur duidelijker geformuleerd. Daarnaast is er nagedacht over een conceptversie voor het opstellen van de statuten, een gebruikersovereenkomst en een huishoudelijk reglement. Lees verder…

Plan voor dorpshuis in pastorie en koetshuis

SCHALKHAAR – 10 SEPTEMBER 2022 – Eind vorig jaar is een werkgroep gaan nadenken om in Schalkhaar weer een ontmoetingsplek te realiseren. Na het failliet gaan van ‘t Haarhuus en het verdwijnen van de caféfunctie bij De Lindeboom ontbreekt een dergelijke centrale locatie in ons dorp. Lees verder…

 

Deel via