Plan voor dorpshuis in Pastorie en Koetshuis

Eind vorig jaar is een werkgroep gaan nadenken om in Schalkhaar weer een ontmoetingsplek te realiseren. Na het failliet gaan van ‘t Haarhuus en het verdwijnen van de caféfunctie bij De Lindeboom ontbreekt een dergelijke centrale locatie in ons dorp.

SCHALKHAAR – ,,Het is de bedoeling dat zowel de geloofs- als ook de dorpsgemeenschap weer een eigen ‘thuis’ krijgt.”, schrijft Johan Schintz, één van de werkgroepleden, in een tussentijds verslag. ,,Denk naast de belangrijke geloofsgemeenschap van de H. Nicolaas ook aan de kleinere verenigingen in Schalkhaar die geen eigen vergaderruimte hebben. Daarnaast is het uiteraard ook een plek voor de mensen die niet aan verenigingen ver(ge)bonden zijn. Ook zij kunnen daar dan terecht voor een kopje koffie, het leggen van een kaartje en een potje biljart.”

De werkgroep denkt na over een thuis voor mensen waar het warm vertoeven is. Een plek voor bijeenkomsten, vergaderingen, waar de nodige huiselijke gezelligheid heerst … dus een plek voor jong én oud. De werkgroep bestaat uit Wilma Berenschot, Martin Koot, Jan Daggenvoorde en Johan  Schintz. Aanvankelijk heeft ook Brigitte Lieftink meegedacht; zij haakt later weer aan. De werkgroep wordt op ad hoc basis geadviseerd door Ben de Fooij.

Medewerking
Inmiddels is er een ondernemingsplan geschreven en dat is voorgelegd aan het Parochiebestuur. ,,Aan het Parochiebestuur, omdat we de Pastorie en ook het Koetshuis voor ogen hebben als de plek voor het ontmoetingscentrum/dorpshuis”, schrijft Schintz. ,,Het Parochiebestuur is juridisch eigenaar van beide gebouwen. Er is eveneens contact geweest met het Gemeentebestuur en de ‘wijkmanager’ van de gemeente Deventer. Zij zijn heel enthousiast over het plan en willen hier graag de benodigde medewerking aan verlenen.”

Het ondernemingsplan is voorzien van heel veel informatie, o.a. wie de doelgroepen zijn en hoe ook na de projectfase alles moet worden ingericht en georganiseerd. Een belangrijke financiële- als ook risicoparagraaf is uiteraard onderdeel van dit plan. Tevens is het plan voorzien van de nodige bijlagen en enquête-uitkomsten van allerlei onderzoeken, mogelijke organisatievorm en verdere planning na goedkeuring. In eerste instantie zijn zo´n 20 kleinere Schalkhaarse verenigingen geënquêteerd met de vraag wat men van het idee vindt.

Positief
,,Daar is met veel enthousiasme op gereageerd”, rapporteert Johan Schintz. ,,Het spreekt voor zich dat we heel blij zijn met deze reactie. Een drietal constructieve besprekingen met het Parochiebestuur hebben plaatsgevonden. Zij staan positief ten opzichte van onze plannen. Dit bleek ook tijdens de bijeenkomst in onze mooie kerk op dinsdag 30 augustus jl. Daar waren ook afgevaardigden aanwezig van nogal wat verenigingen en van de gemeente Deventer. Na afloop liet men weten graag mee te werken aan de totstandkoming van dit mooie plan.”

De werkgroep realiseert zich dat er nog heel veel moet gebeuren. ,,Alle plannen en ideeën moeten nog concreter ingevuld worden, natuurlijk zijn er veel vrijwilligers nodig, natuurlijk moet het Parochiebestuur nog formeel goedkeuring verlenen… en natuurlijk zeer belangrijk: goedkeuring van het bisdom zal noodzakelijk zijn. Er moet dus nog veel water door de IJssel. Maar ´zonder tegenwind stijgt zelfs de beste vlieger niet op!”, sluit de werkgroep zijn rapportage af.

Op dinsdag 20 september a.s. staat een vervolgoverleg gepland met het Parochiebestuur en één van de drie coördinatoren.

Deel via

Een gedachte aan “Plan voor dorpshuis in Pastorie en Koetshuis

  1. naam bij redactie bekend

    is een mooi plan maar wat er ook in kan is bijvoorbeeld mensen die hun boeken kwijt willen dat die daar dan komen te staan en dat de opbrengst dan voor de kerk is. graag zondernaam vermelden.

Geef een reactie