Laatste nieuws

Werkgroep Rielerenk-Douwelerkolk

Werkgroep Rielerenk-Douwelerkolk, werkend onder auspiciën van het Platform Schalkhaar, is al sinds 2008 de drijvende kracht achter het streven om natuur en cultuur op de Rielerenk en rondom de Douwelerkolk in stand te houden en mogelijk te verrijken. Dat doet deze werkgroep niet alleen ten behoeve van de bewoners van Schalkhaar, maar ook voor de Deventer bewoners uit de omliggende wijken. Zo mag iedereen genieten van de bijzondere flora en fauna, vooral natuurlijk rond de Douwelerkolk.

(door Jan Jeurnink)

Boeren
Toch mag zeker de Rielerenk niet worden vergeten. Hoewel de huidige landbouwmethoden, met zijn bemestingen en bestrijdingsmiddelen, niet in alle opzichten natuurvriendelijk zijn, probeert de werkgroep op de Rielerenk daarin toch een zeker tegenwicht te bieden. Dit gebeurt in overleg met de gemeente Deventer, het Deventer ziekenhuis, Dimence, Stichting IJssellandschap, De Groene Knoop (doet heel veel uitvoerend werk), het Waterschap, Landschap Overijssel en de gebruikers van de gronden.

Dit speelt bij onder meer de aanleg van akkerranden en meidoornhagen, het onderhoud van de boomgaarden, een in eigen beheer gebouwde bijenstal  en de nieuw aangelegde belevingstuin van het Deventer Ziekenhuis. Hier moet uiteraard aan worden toegevoegd dat de boeren op de Rielerenk de meeste invloed hebben op het natuurbehoud. Gezien de actualiteit is dat een gevoelige kwestie.

Kringlooplandbouw
Werkgroep Rielerenk-Douwelerkolk neemt het op voor de boeren. Zij zijn onze belangrijkste natuurbeschermers en gooien hun eigen glazen in, wanneer ze hun gronden zouden vernietigen met als gevolg dat bijvoorbeeld wormen, insecten en bijen geen plek meer vinden in en op het boerenland. Een weg bewandelen naar kringlooplandbouw, ook door minister Schouten gepropageerd, is de visie die de werkgroep wil uitdragen. Maar daarvoor mogen niet alleen de boeren opdraaien; compenseer hen, betaal hen een eerlijke prijs voor hun producten. Dan is er heel veel mogelijk! Kringlooplandbouw, om te beginnen op de Rielerenk!

Terug naar de Rielerenk en de Douwelerkolk. Wie houdt er niet van dit gebied met zijn prachtige landschapselementen? Destijds heeft wijlen Tonny Mulder (voormalig lid van de werkgroep) de leus ‘Wie de geschiedenis van zijn omgeving niet kent, weet niet waar hij woont’ gelanceerd. Wandelend over de Rielerenk zie je een landschap dat enigszins golvend is. En wanneer je die geschiedenis kent, geniet je nog veel meer. Vooral de boeren hebben op de Rielerenk de huidige landschapsvormen doen ontstaan. In het Weichselien, een ijstijd 300.000 jaar geleden, hebben sterke poolwinden in eerste instantie het golvende landschap vorm gegeven.

Straatnamen
Vanaf ongeveer de 14e eeuw zijn er boerderijen gesticht. De namen van de boerderijen komen nu nog terug in meerdere straatnamen beneden de Oerdijk, zoals de Tolnerinksingel, het Mensinksdijkje en de Werninkstraat. Boeren gingen hun akkers bemesten met koemest, vermengd met heideplaggen, uit de zogenaamde potstallen. Daarbij stonden de koeien op hun eigen mest, dat zich ophoopte onder hun poten. Die mest werd uitgestrooid over de hoge gedeelten in het landschap en daarmee ontstonden de enken. Daarnaast werd ook drek en straatvuil uit Deventer over de Rielerenk verspreid. Vandaar dat bij opgravingen, toen het Deventer Ziekenhuis werd gebouwd, nog vele voorwerpen uit de 16e en 17e eeuw werden gevonden.

Deel via