Laatste nieuws

Dorpsvisie

Veel enthousiasme en betrokkenheid

SCHALKHAAR – 23 JANUARI 2023 – Ieder dorp in onze gemeente verdient een dorpsvisie! Alle inwoners moeten in onze beleving namelijk in staat worden gesteld hun wensen voor de toekomst kenbaar te maken aan de lokale overheid. 

Tijdens een informatieve bijeenkomst voor raadsleden over het onderwerp ‘wonen’ bleek echter dat Schalkhaar als enige dorp in de gemeente Deventer geen recente dorpsvisie heeft. Gemeentebelang Deventer wordt in de gemeenteraad vertegenwoordigd door negen raadsleden waarvan er maar liefst drie in Schalkhaar wonen. 

Louise Trompert, Huub Obdeijn en Dorien te Riele zijn betrokken inwoners van het dorp en willen graag werk maken van een dorpsvisie voor Schalkhaar. Ze deden een oproep op de website “In Schalkhaar” en ontvingen veel positieve reacties. De eerst bijeenkomst werd met meer dan 30 enthousiaste en betrokken bewoners goed bezocht.

Werkgroep is gevormd
Tijdens de georganiseerde bijeenkomst in de Nicolaasschool in Schalkhaar is er een kerngroep gevormd van zes inwoners die een volgende vergadering of bijeenkomst gaat voorbereiden. Deze werkgroep zal hierover communiceren met de rest van het dorp.  

(Bron: Gemeentebelangdeventer.nl)

Eerste stap naar dorpsvisie Schalkhaar gezet

SCHALKHAAR – 30 NOVEMBER 2022 – Gisteravond stroomde de aula van de Nicolaasschool vol met bewoners en ondernemers uit Schalkhaar. Op uitnodiging van dorpsgenoot Huub Obdeijn van Gemeentebelang Deventer kwamen belangstellenden samen om te verkennen of én hoe er een dorpsvisie voor Schalkhaar kan worden gemaakt. 

Wijkmanager Merel Arink nam namens de gemeente deel en zat de avond voor. De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte en ziet meerwaarde in een dorpsvisie. Dorpen als Bathmen, Lettele en Diepenveen gingen Schalkhaar al voor, maar het is natuurlijk aan de betrokkenen uit ons dorp om er een echt Schalkhaars stuk van te maken.

Met ongeveer 30 mensen werd gesproken over drijfveren, belangen, het nut van een dorpsvisie en ieders mogelijke inbreng daarbij. Duidelijk is dat de visie géén stuk van de gemeente wordt, maar een visie van de Schalkhaarders; een handvat voor ons dorp om belangen en wensen bij de gemeente kenbaar te maken, maar ook om onderwerpen te signaleren waar we als dorp zelf de schouders onder willen zetten.

Levendig
Enkele onderwerpen die aan bod komen, zijn de grote woningbouwopgave binnen de gemeente, een levendig dorp voor ondernemers, activiteiten en woningen voor alle geledingen in onze maatschappij en mobiliteit. Het gaat dus niet alleen om de ruimte, maar ook over sociale aspecten, meedoen, ondernemen, veiligheid en duurzaamheid.

De komende weken gaat een kleinere groep mensen nadenken over hoe er van de bulk aan onderwerpen kan worden gekomen tot enkele thema’s. En in welke stappen er de komende maanden, samen met de inwoners en ondernemers van Schalkhaar, kan worden gekomen tot een duidelijke visie.

Input
Reken er maar op dat de werkgroep de komende maanden nog van zich laat horen. De input van iedereen is nodig. ,,We krijgen vast niet álle neuzen dezelfde kant op”, verwacht Tineke Koch, één van de deelneemsters, in een bericht aan onze site. ,,Maar we hebben wel de ambitie dat de grote meerderheid in Schalkhaar zich in de visie moet herkennen.”

Denk je op basis van bovenstaande dat je alsnog wilt meedoen als bewoner/ondernemer, als denker, prater, verbeelder of….? Meld je dan nog aan bij Huub via HJA.obdeijn@deventer.nl

Deel via