Dorpsvisie

Dorpvisie aangeboden aan wethouder Elferink

SCHALKHAAR – 12 JANUARI 2024 – Vandaag kwam wethouder Marcel Elferink naar het Koetshuis om de Dorpsvisie Schalkhaar (klik!) in ontvangst te nemen. Het kernteam dat zich heeft beziggehouden met de totstandkoming van de dorpsvisie, nodigde de wethouder uit de puzzel van Schalkhaar te leggen. 

Een complexe puzzel, want er misten stukjes. De boodschap: de ambities in de dorpsvisie kunnen niet door één partij worden gerealiseerd. We hebben elkaar nodig om Schalkhaar het dorpse karakter te laten behouden. Wethouder Elferink onderschreef dit en nam de dorpsvisie met plezier in ontvangst.

> Lees verder

Dorpsvisie Schalkhaar online na jaar hard werken!

SCHALKHAAR – 28 DECEMBER 2023 – Op vrijdag 12 januari a.s. om 9.00 wordt de Dorpsvisie Schalkhaar overhandigd aan de gemeente Deventer, midden in het dorp en op een later moment gepresenteerd bij de gemeenteraad in het Raadsforum. 

Wij nodigen alle dorpsgenoten daarvoor van harte uit en meer info hierover volgt nog via deze site in januari 2024. Na een jaar hard werken met verschillende betrokken dorpsbewoners willen we graag de Dorpsvisie alvast aan jullie allen laten lezen.

> Lees hier verder en open het document Dorpsvisie Schalkhaar 

GEZOCHT:

Enthousiaste dorpsgenoten voor Netwerk Schalkhaar

SCHALKHAAR – 28 NOVEMBER 2023 – Heb jij hart voor Schalkhaar? En kun je initiatief nemen, organiseren en/of communiceren? Voor het Netwerk Schalkhaar zijn we voor verschillende functies op zoek naar enthousiaste, energieke aanpakkers. Jij wordt geroemd als knopendoorhakker, om je daadkracht, open houding of juist om je netwerkende kwaliteiten.

Netwerk Schalkhaar
De ontwikkeling van de Dorpsvisie Schalkhaar heeft het afgelopen jaar gezorgd voor nieuwe energie in het dorp. Om te zorgen dat de ambities in de dorpsvisie worden waargemaakt, wordt het Netwerk Schalkhaar opgericht. Dit netwerk vervangt het huidige Platform Schalkhaar en bestaat uit:

– een kerngroep met in ieder geval een voorzitter, secretaris, penningmeester en  communicatiemedewerker. Deze groep is het centrale aanspreekpunt voor dorpsgenoten en instanties, waaronder de gemeente, en zorgt voor goede communicatie met het dorp;

– themagroepen voor wonen en groen, duurzaamheid, voorzieningen, bijzondere zorg en verkeer.  

> Lees verder voor meer informatie over vacatures bij Netwerk Schalkhaar

Fantastische opkomst inloopavond Dorpsvisie

SCHALKHAAR – 24 SEPTEMBER 2023 – Afgelopen donderdagavond, 21 september, hebben de verschillende themagroepen in de Lindeboom hun deel van de Dorpsvisie Schalkhaar gepresenteerd. De opkomst bij deze inloopavond was overweldigend! Dank daarvoor! Heel fijn dat er zoveel mensen betrokken zijn.

De volgende stap is deze ideeën om te zetten naar een visiedocument, dat we in januari 2024 aan de gemeente kunnen overhandigen. Dit zal voor die tijd beschikbaar worden gesteld aan de bewoners. Dan heeft Schalkhaar, net als alle andere dorpen om ons heen, een gedragen plan om als dorp naar de toekomst toe richting te geven. Het dorpse karakter behouden is dan ook het hoofddoel, omdat dit ook in de enquête naar voren kwam als reden dat mensen graag in Schalkhaar willen wonen.

Naast het hebben van een dorpsvisie is het ook van belang dat deze daarna geborgd wordt door een groep betrokken bewoners. Deze borging houdt in dat ontwikkelingen in het dorp zo veel mogelijk gespiegeld worden aan deze visie, zowel initiatieven van bewoners als van de gemeente. Het gevaar is anders dat er allerlei initiatieven plaatsvinden zonder afstemming en overleg met bewoners.

Dinsdag 10 oktober a.s. hebben we vanuit de kerngroep een overleg met andere dorpen over hoe zij dit georganiseerd hebben, zodat we daar voorbeeld aan kunnen nemen. Nadat we hier een beeld bij hebben, kan het zijn dat we een oproep plaatsen omdat we jullie hulp nodig hebben. We houden jullie graag op de hoogte! En bedankt voor alle interesse en hulp!

Resultaten enquête Dorpsvisie bekend

SCHALKHAAR – 30 MEI 2023 – De hele maand april heeft de enquête open gestaan, waarin dorpsgenoten werd gevraagd naar hoe Schalkhaar zich zou moeten ontwikkelen tot 2035. De antwoorden worden gebruikt bij het opstellen van de dorpsvisie. 726 Schalkhaarders hebben de moeite genomen alle vragen in de enquête te beantwoorden. Een geweldige respons! De kerngroep heeft de resultaten inmiddels geanalyseerd en deze op een rijtje gezet. 
 
 
Thema’s
De resultaten zijn op 24 mei gepresenteerd aan de klankbordgroep. Daarna is de groep aan de slag gegaan met het formuleren van ambities voor de thema’s wonen en groen, duurzaamheid, verkeer en mobiliteit, dorpskern en voorzieningen en bijzondere doelgroepen. De themagroepen gaan nu aan de slag met de verdere invulling van hun thema voor de dorpsvisie. Wil je graag meedenken over een van de thema’s? Je bent van harte welkom! Stuur een mail naar dorpsvisie@schalkhaar.net.
 
Bijeenkomst op 21 september
Op donderdag 21 september organiseert de kerngroep een inloopbijeenkomst voor alle Schalkhaarders. Tijdstip en locatie volgen binnenkort. De kerngroep en de themagroepen presenteren dan de concept-dorpsvisie en zijn benieuwd naar de reacties daarop. Daarna maken we de dorpsvisie gereed en presenteren we hem eind dit jaar aan de gemeenteraad.
 
Wie helpt?
Ben je goed in organiseren, schrijven, redigeren, ordenen en/of verbeelden? De kerngroep kan je hulp goed gebruiken bij het organiseren van de inloopbijeenkomst en het opstellen en vormgeven van de visie. Mail: dorpsvisie@schalkhaar.net. Dank je wel!
 

Enquête dorpsvisie massaal ingevuld

SCHALKHAAR – 14 MEI 2023 – De hele maand april stond een enquête open voor de dorpsvisie Schalkhaar. 726 dorpsgenoten hebben de moeite genomen alle vragen te beantwoorden. Een geweldige respons! De kerngroep is hier heel blij mee en analyseert op dit moment de resultaten van de enquête. Eind mei/begin juni worden deze gedeeld op deze pagina. Dan ook is er meer bekend over het vervolgproces.

Aanschuiven bij de klankbordgroep?
Op woensdag 24 mei a.s. om 20.00 uur vindt weer een bijeenkomst met de klankbordgroep plaats. Leden van de klankbordgroep denken mee over de inhoud van de dorpsvisie en over het proces. Op 24 mei presenteert de kerngroep de enquêteresultaten, formuleren de leden van de klankbordgroep op basis van die resultaten per thema een ambitie, vertelt de kerngroep meer over het vervolgproces en over de rol van het Platform Schalkhaar zodra de dorpsvisie eind dit jaar gereed is. 

Wil je aanschuiven bij de klankbordgroep? Je bent van harte welkom! Stuur een mailtje naar 
dorpsvisie@schalkhaar.net.

De dorpsvisie van bekende Schalkhaarders

24 april 2023: lees hier een interview over de dorpsvisie van Huub Obdeijn

19 april 2023: lees hier een interview over de dorpsvisie van Jeannet Olthoff

15 april 2023: lees hier een interview over de dorpsvisie van Sanne in ‘t Hof

Enquête online: hoe zie jij Schalkhaar in 2035?

SCHALKHAAR – 1 APRIL 2023 – Is Schalkhaar nog een dorp? Of een wijk van Deventer? Waar is ruimte voor de bouw van nieuwe woningen? Hoe ziet het (winkel)centrum van Schalkhaar eruit? En hoe zit het met verkeer? 

Laat jouw ideeën hierover weten via DEZE ENQUETE (klik) voor de dorpsvisie Schalkhaar. Je kunt de enquête invullen tot en met 28 april a.s. Je kan ook op het logo hierboven klikken om de enquete in te vullen.

De resultaten van de enquête worden gebruikt bij het opstellen van een dorpsvisie voor Schalkhaar. In deze visie staat ons gezamenlijke toekomstbeeld: hoe willen Schalkhaarders dat het dorp zich ontwikkelt en hoe bereiken we dat? Handig in de gesprekken met de gemeente.

Bijeenkomsten
Voor de zomer organiseren we bijeenkomsten over de verschillende thema’s in de dorpsvisie:

– wonen, groen en duurzaamheid
– verbeteren dorpskern
– verkeersveiligheid en mobiliteit
– bijzondere doelgroepen
– onderwijs en kinderopvang
– voorzieningen in Schalkhaar

Data en locaties volgen in mei. Heb je vragen? Mail: dorpsvisie@schalkhaar.net.

Vormgever gezocht

SCHALKHAAR – 13 MAART 2023 – De Dorpsvisie Kerngroep zoekt voor de dorpsvisie een vormgever die de kerngroep kan helpen deze visie een eigen stijl te geven en deze ook te gebruiken voor flyers en posters. Dit om meer bewoners te bereiken voor deze dorpsvisie. Voor diegene die dit aanspreekt; mail naar dorpsvisie@schalkhaar.net en we nemen contact met je op.  
 

Proces dorpsvisie op gang

SCHALKHAAR – 12 FEBRUARI 2023 – Twee weken geleden, op 30 januari jl., is de klankbordgroep voor de Dorpsvisie Schalkhaar voor de tweede keer bij elkaar gekomen. De opkomst was weer geweldig en de betrokkenheid groot.

Deze avond heeft de kerngroep, bestaande uit Diana Roijmans, Jos Engelen, Michiel de Koning, Wim Kuijper, Arjan te Wierik en Judith Büter, een voorstel gedaan voor het proces om te komen tot een dorpsvisie. Ook hebben ze het doel en de scope van de dorpsvisie toegelicht. Zie daarvoor de presentatie. Klankbordgroep_230130

Themagroepen
Leden van de klankbordgroep is gevraagd wie in welke themagroep wil meedenken. Denk aan thema’s als woningbouw, groen, bijzondere doelgroepen, verkeer, onderwijs, sport en behoud dorpskarakter. Tot slot is geïnventariseerd op welke manieren zoveel mogelijk dorpsgenoten kunnen worden bereikt om mee te denken over de dorpsvisie.

Denk je mee?
Dorpsgenoten die willen meedenken in een themagroep kunnen een mail sturen naar: dorpsvisie@schalkhaar.net.

Enquête
Parallel aan de themagroepen zet de kerngroep in maart/april een enquête uit onder alle Schalkhaarders. De resultaten daarvan zijn input voor de themagroepen en dus uiteindelijk voor de dorpsvisie. Wil je meedenken over de opzet van de enquête of heb je andere vragen over het proces? Stuur ook dan een mail naar dorpsvisie@schalkhaar.net.

Veel enthousiasme en betrokkenheid

SCHALKHAAR – 23 JANUARI 2023 – Ieder dorp in onze gemeente verdient een dorpsvisie! Alle inwoners moeten in onze beleving namelijk in staat worden gesteld hun wensen voor de toekomst kenbaar te maken aan de lokale overheid. 

Tijdens een informatieve bijeenkomst voor raadsleden over het onderwerp ‘wonen’ bleek echter dat Schalkhaar als enige dorp in de gemeente Deventer geen recente dorpsvisie heeft. Gemeentebelang Deventer wordt in de gemeenteraad vertegenwoordigd door negen raadsleden waarvan er maar liefst drie in Schalkhaar wonen. 

Louise Trompert, Huub Obdeijn en Dorien te Riele zijn betrokken inwoners van het dorp en willen graag werk maken van een dorpsvisie voor Schalkhaar. Ze deden een oproep op de website “In Schalkhaar” en ontvingen veel positieve reacties. De eerst bijeenkomst werd met meer dan 30 enthousiaste en betrokken bewoners goed bezocht.

Werkgroep is gevormd
Tijdens de georganiseerde bijeenkomst in de Nicolaasschool in Schalkhaar is er een kerngroep gevormd van zes inwoners die een volgende vergadering of bijeenkomst gaat voorbereiden. Deze werkgroep zal hierover communiceren met de rest van het dorp.  

(Bron: Gemeentebelangdeventer.nl)

Eerste stap naar dorpsvisie Schalkhaar gezet

SCHALKHAAR – 30 NOVEMBER 2022 – Gisteravond stroomde de aula van de Nicolaasschool vol met bewoners en ondernemers uit Schalkhaar. Op uitnodiging van dorpsgenoot Huub Obdeijn van Gemeentebelang Deventer kwamen belangstellenden samen om te verkennen of én hoe er een dorpsvisie voor Schalkhaar kan worden gemaakt. 

Wijkmanager Merel Arink nam namens de gemeente deel en zat de avond voor. De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte en ziet meerwaarde in een dorpsvisie. Dorpen als Bathmen, Lettele en Diepenveen gingen Schalkhaar al voor, maar het is natuurlijk aan de betrokkenen uit ons dorp om er een echt Schalkhaars stuk van te maken.

Met ongeveer 30 mensen werd gesproken over drijfveren, belangen, het nut van een dorpsvisie en ieders mogelijke inbreng daarbij. Duidelijk is dat de visie géén stuk van de gemeente wordt, maar een visie van de Schalkhaarders; een handvat voor ons dorp om belangen en wensen bij de gemeente kenbaar te maken, maar ook om onderwerpen te signaleren waar we als dorp zelf de schouders onder willen zetten.

Levendig
Enkele onderwerpen die aan bod komen, zijn de grote woningbouwopgave binnen de gemeente, een levendig dorp voor ondernemers, activiteiten en woningen voor alle geledingen in onze maatschappij en mobiliteit. Het gaat dus niet alleen om de ruimte, maar ook over sociale aspecten, meedoen, ondernemen, veiligheid en duurzaamheid.

De komende weken gaat een kleinere groep mensen nadenken over hoe er van de bulk aan onderwerpen kan worden gekomen tot enkele thema’s. En in welke stappen er de komende maanden, samen met de inwoners en ondernemers van Schalkhaar, kan worden gekomen tot een duidelijke visie.

Input
Reken er maar op dat de werkgroep de komende maanden nog van zich laat horen. De input van iedereen is nodig. ,,We krijgen vast niet álle neuzen dezelfde kant op”, verwacht Tineke Koch, één van de deelneemsters, in een bericht aan onze site. ,,Maar we hebben wel de ambitie dat de grote meerderheid in Schalkhaar zich in de visie moet herkennen.”

Denk je op basis van bovenstaande dat je alsnog wilt meedoen als bewoner/ondernemer, als denker, prater, verbeelder of….? Meld je dan nog aan bij Huub via HJA.obdeijn@deventer.nl

Deel via