Kerk

Download, print (en teken) hier >>>>> de Steunbetuiging H. Nicolaaskerk

Emailadres: bezorgdeparochianen@kpnmail.nl

Beste parochianen en sympathisanten van de H. Lebuinusparochie,

We bespeuren veel onrust en spanning onder de parochianen van de H. Lebuinusparochie over een op handen zijnde sluiting van veel kerken en de verplaatsing van het Eucharistisch Centrum van Schalkhaar naar de Broederenkerk in Deventer.

Het sluiten van kerken lijkt onherroepelijk. Maar de keuze die het parochiebestuur nu maakt voor het nieuwe Eucharistisch Centrum van onze geloofsgemeenschap is ons inziens desastreus voor onze toekomst. Lees hier de notitie ‘Heilige Lebuinus Parochie op weg naar 2025‘ van de H. Lebuinus Parochie.

We kunnen twee dingen doen: lijdzaam afwachten wat er gaat gebeuren of het bestuur van de H. Lebuinusparochie kenbaar maken dat dit geen goede keuze is met de nodige uitleg.

Lees hier de Brief aan parochianen en een overzicht van berichten in de media:

27-04-2021, InSchalkhaar: Bezorgde parochianen focussen nu op behoud Nicolaaskerk
18-03-2021, InSchalkhaar: Bezorgde parochianen delen pijnpunten met bestuur
03-02-2021, RTV Oost: Parochianen Schalkhaar verwijten kerkbestuur feodaal gedrag
30-01-2021, De Stentor: Parochianen Schalkhaar protesteren tegen sluiting kerk
28-01-2021, RTV Oost: ‘Kerksluitingen zijn pijnlijk, maar onvermijdelijk’
27-01-2021, Deventer Post: Kogel door Nicolaaskerk in Schalkhaar
21-01-2021. InSchalkhaar: Sluiting kerk in Schalkhaar nekslag voor geloofsgemeenschap
19-01-2021, De Stentor: Kerksluitingen in Deventer en Salland

(foto’s: Rudy Brouwer | InSchalkhaar 2021)

Deel via