Sluiting kerk in Schalkhaar nekslag voor geloofsgemeenschap

,,Natuurlijk kun je zondagsmorgens de TV aanzetten en een eucharistieviering vieren. Dat kan buitengewoon zinvol zijn, maar een geloofsgemeenschap in jouw buurt geeft een andere dimensie, met zijn eigen herders of herderinnen, en vrijwillig(st)ers.”

SCHALKHAAR – Een groep bezorgde parochianen van de H. Lebuinusparochie heeft huis-aan-huis in Schalkhaar een noodkreet verspreid over de op handen zijnde sluiting van de centraal gelegen Nicolaaskerk in het dorp. ,,Het sluiten van kerken lijkt onherroepelijk”, erkennen de briefschrijvers. ,,Maar de keuze die het parochiebestuur nu maakt om het Eucharistisch Centrum van Schalkhaar naar de Broederenkerk in Deventer te verplaatsen is ons inziens desastreus voor onze toekomst.”

,,We kunnen twee dingen doen”, stellen de initiatiefnemers. ,,Lijdzaam afwachten wat er gaat gebeuren of het bestuur van de H. Lebuinusparochie kenbaar maken dat dit geen goede keuze is met de nodige uitleg.”

Voordelen
Als voordelen van het aanhouden van Schalkhaar als Eucharistisch Centrum worden in de brief genoemd: de goede bereikbaarheid en de centrale ligging van Schalkhaar, de ruime gratis parkeervoorziening bij de kerk, de begraafplaats met urnentuin en strooiveld, de opbaarmogelijkheid bij kapel en kerk, de mogelijkheid gebruik te maken van het zalencentrum naast de kerk bij begrafenissen, feesten of vergaderingen en de goede staat van de kerk, ’t Koetshuis, de pastorie en de Vredeskapel.

,,Dit zijn allemaal faciliteiten die bij de Broederenkerk ontbreken”, menen de bezorgde parochianen. ,,Naast al deze praktische voordelen speelt een nog veel belangrijkere rol: de emotionele band van de parochianen met de H. Nicolaaskerk. Veel mensen zijn op leeftijd en net weer gewend aan het huidige Eucharistisch Centrum. De mobiliteit van deze groep wordt steeds minder. Onze overtuiging is dan ook dat sluiting van de Nicolaaskerk de nekslag betekent voor de katholieke geloofsgemeenschap in Zuidwest Salland.”

Goede weg
,,Een goede herder doet er alles aan om zijn kudde te leiden en bij elkaar te houden”, meent de initiatiefgroep. ,,De herder is liefdevol en zorgzaam en doet alle moeite om geen schapen te laten afdwalen. De kerkleiding (het parochiebestuur) zou ook een goede herder moeten zijn. Dat wil zeggen: vooral samen met de parochianen zoeken naar een goede weg voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap. We stellen voor om niet lijdzaam af te wachten, maar het bestuur van onze zorgen op de hoogte te brengen.”

Om die reden wordt parochianen en sympathisanten van de H. Lebuinusparochie en inwoners van Schalkhaar gevraagd de verspreide steunbetuiging te tekenen en deze voor 15 februari a.s. in te leveren of mailen: bezorgdeparochianen@kpnmail.nl. De brief ‘In de schaduw van de stad’ en de te ondertekenen steunbetuiging kunt u via de links hieronder lezen en downloaden.

Bijlage 1: Brief aan parochianen 
Bijlage 2: Steunbetuiging H. Nicolaaskerk

Deel via

7 gedachtes aan “Sluiting kerk in Schalkhaar nekslag voor geloofsgemeenschap

 1. Opa Berno

  Ook als oud parochieaan deel ik uw verdriet met deze schandalige beslissing van het bestuur van de lebuineskerk uit deventer.
  Zelfs ik inwoner van deventer zie ik geen mogelijkheid om met auto of bus daar op zondagmorgen te komen laat staan mensen uit de omgeving.
  Ja, op de fiets lukt nog wel,maar de fietsdieven zijn dan ook wel wakker!
  Zojuist een formulier ontvangen voor de kerkbalans , maar of ik daar nog aan meedoe !!!
  Sterkte en pik dit niet zo maar.

 2. Marian Capota - Roudijk

  Wat een hiërarchisch besluit
  Ongelooflijk.
  Een niet toegankelijke kerk
  Wat een goed artikel
  Onderstreept alles
  Mensen moeten kunnen samenkomen
  Zij zijn belangrijk

 3. Henk van Temmen

  Goedenavond,
  Ik ben het niet eens met de sluiting van de Nicolaaskerk. Zoals altijd gaat de discussie in Nederland over geld. Het schijnt de enige waarde te zijn die telt in dit land. Communicatie is een ander probleem. Veel beslissingen worden genomen zonder belanghebbenden te raadplegen. Onverstandig, en slecht voor het draagvlak.
  Maar bovendien is niet duidelijk gemaakt hoe kosten en baten uitpakken bij het open blijven van de kerk en het sluiten daarvan. De parochianen hebben daar wel recht op. Het lijkt er op dat het bestuur, net als de overheid, maar wat beslist naar eigen goeddunken en dit vervolgens dwingend oplegt. Dat is vragen om verzet.
  De parochie moet eisen dat de keuze voor sluiten van de Nicolaaskerk wordt voorzien van goede argumenten, en komen die er niet of onvoldoende, dan moet de beslissing van tafel.
  Met vriendelijke groet,
  Henk van Temmen

 4. Jan ten Bulte

  Steunbetuiging kerksluiting Schalkhaar ,
  Hierbij wil ik jullie van harte ondersteuning bij het protest,
  in verband met de sluiting van Rooms Katholieke kerken
  met name in Schalkhaar. Hoeveel mensen uit Deventer en
  omgeving bezochten in de afgelopen tijd heel vaak de kerk
  in Schalkhaar omdat daar goede ruimte was om te parkeren
  en dat het een mooie en fijne ruimte was om de plechtigheden
  bij te wonen.Mede ook dat de kerk centraal ligt in de regio..
  Het zal ongetwijfeld leiden tot minder kerkbezoek in Deventer’.
  En het is voor mij weer een bewijs hoe dictatoraal en voor geen
  enkel respect voor de opvattingen van gelovigen , zonder enige
  vorm van overleg of inspraak weer “ De Kerk” haar macht nog
  steeds uitoefend .Ik hoop van harte , dat jullie tegen alle stormen
  in ,deze stormen , o.l.v. van Maria van Frieswijk tot bedaren kunnen
  brengen.
  Mocht ik op enige wijze ergens medewerking kunnen verlenen in deze,
  ben ik daar gaarne toebereid.
  Jan ten Bulte , Voorhorst 19 7414 BA Deventer. Tel 643198

 5. W.Brugge

  Kerksluitingen In Salland.
  In Coronatijd de mededeling dat er een aantal kerken worden gesloten in de komende jaren. Argumenten over en weer en het besluit ligt daar. Nog wat zalvende woorden dat dit pijn doet en veel emoties oproept en men gaat over tot de orde van de dag. Wie zijn eigenlijk die besluit mensen¬? Daar is moeilijk achter te komen, er zijn natuurlijk formeel bestuurders -wat coördinatoren… maar veel interessanter is de beïnvloeding bij deze besluitvorming door andere lieden. Welke geest is er geweest die jullie het mandaat hebben gegeven om in coronatijd dit soort beslissingen te maken? Het moge duidelijk zijn als men naar het besluit kijkt om voor de parochie alleen de Broederenkerk open te houden de invloeden o.a. de elitaire lobby van Peter Dullaert c.s. goed werk heeft geleverd. Met zijn luchtbel Nieuw Sion- wat financieel-inhoudelijk een zeer problematische zaak is- probeert hij middels een connectie met de Broederenkerk zijn luchtballon (financieel) in de lucht te houden. Oh ja er worden allerlei mooie voorwaarden gecreëerd voor het overgangstraject door het huidige pastoraal team en bestuurders. Tekentafelwerk ,maar een die voor de gemeenschap (vooral de oudere mensen) wederom zeer grote negatieve gevolgen zal hebben. De fysieke binding-oriëntatie op een gebouw zal wederom een knauw krijgen! Jullie (pastoraal team en bestuurders) zijn passanten die besluiten nemen die zeer grote gevolgen gaan hebben voor de geloofsgemeenschap !! Om concreter te worden: de Broederenkerk is een mooi monument, mooi gebouw voor passanten, voor een kaarsje ,kerststal, toeristen die zich kunnen verwonderen over de schoonheid van dit monument. Maar voor een geloofsgemeenschap is dit gebouw (o.a. bereikbaarheid) al lang niet meer geschikt!
  Het is niet te bevatten hoe katholieke bestuurders zichzelf weer in hun eigen voet schieten! Argumenten v.w.b. het financiële beleid: de huidige parochies zijn gewaarschuwd voor het beheer van hun financiën. Onze voorvaderen-moeders die dubbeltjes hebben gespaard voor hun kerken zouden zich omdraaien in hun graf! Bisdom begint erg armlastig te worden (o.a. door allerlei schadevergoedingen tgv seksueel misbruik) Sluiting van kerken en verkoop van grond kon wel heel aantrekkelijk zijn voor het bisdom! Het is te billijken dat niet alle kerken open kunnen blijven, men moet realistisch blijven, maar dit soort fundamentele vergissingen zijn voor de geloofsgemeenschap dodelijk ! Wellicht is het beter om in deze merkwaardige coronatijd pas op de plaats te maken en besluitvorming inzake sluiting kerken over te laten aan de brede geloofsgemeenschap in coronavrije sferen!

  W. Brugge
  Schalkhaar.

 6. H. Koolhof

  ik ben officieel een parochiaan van de broederenkerk maar ik steun de nicolaaskerk in schalkhaar ,omdat de argumenten en voordelen genoemd in jullie brief terecht zijn .
  De broederenkerk kan ondanks het parkeren in de parkeer garage nooit de voordelen bieden die schalkhaar biedt de nicolaaskerk moet naast de broederenkerk gewoon blijven bestaan laten we ons daar gemeenschappelijk als parochieleden van de Lebuinus daar voor inzetten

 7. Tom, Schalkhaar

  Opvallend om te zien dat nu het hele dorp wordt gemobiliseerd voor steun omdat men ‘het er niet mee eens is’. Maar als niemand meer naar de kerk gaat is sluiting natuurlijk niet te voorkomen. Kun je nu wel een handtekening zetten.. Had dan eerder het dorp gemobiliseerd om bijvoorbeeld (jonge) mensen naar de kerk te trekken. Nu ben je te laat. ‘Geen goede parkeerplaats’ kan toch geen reden zijn voor een gelovige om niet naar een andere kerk te gaan. Vroeger liepen hele generaties door half Salland voor een (schuil)kerk en voor zaken als de bank of boekhandel rij je toch al naar de stad.

  Het gebouw wordt echt niet gesloopt. Er komt ongetwijfeld een nieuwe passende functie waardoor wellicht nog een veel grotere groep Schalkhaarders gebruik gaat maken van de kerk in plaats van dat handje vol nu tijdens die paar uur dat het open is. Dan is de ophef al snel weggezakt. Zo gaat het in zoveel dorpen.

Geef een reactie