Platform

'Realiseren van kliniek op Brinkgreventerrein juridisch niet toegestaan'

SCHALKHAAR – 23 NOVEMBER 2023 – Na een jaar lang gesprekken met burgemeester, wethouder, raadsleden, vertegenwoordigers van Transfore, interviews in De Stentor en het doen van meerdere verzoeken ‘Wet open overheid’ is de kogel voorlopig door de kerk: het realiseren van een Forensisch Psychiatrische Kliniek op het Brinkgreventerrein blijkt juridisch niet toegestaan. Het huidige bestemmingsplan laat deze zwaarbeveiligde vorm van zorg niet toe.

In juni 2022 werden inwoners van Schalkhaar en de Deventer wijken Bekkumer en Ziekenhuisbuurt plotseling geconfronteerd met de plannen van Transfore voor de bouw van een zwaarbeveiligde Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) op het Brinkgreventerrein en een Forensisch Psychiatrische Afdeling- (FPA) in het Rielerenkgebouw van het Deventer Ziekenhuis. De initiatieven zouden leiden tot het fors opkrikken van de behandelcapaciteit voor patiënten met vaak een zwaar strafrechtelijk verleden.

Lees verder

'Burgemeester kondigt maatregelen aan voor veiliger Schalkhaar'

SCHALKHAAR – 19 NOVEMBER 2023 – Half september 2023 is er een aantal partijen uit Schalkhaar in gesprek gegaan met de gemeente Deventer om het toenemende gevoel van onveiligheid in het dorp bespreekbaar te maken. Dit naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding van de FPK kliniek van Transfore Forensische GGZ, naast de al bestaande zorg over doelgroepen die al gehuisvest zijn in Schalkhaar.

Vanuit burgemeester Ron König is nu een mail ontvangen met maatregelen die worden genomen om het gevoel van onveiligheid in ons dorp te verminderen. Platform Schalkhaar zit net als directe dorpsbewoners in de klankbordgroep die is opgericht door Dimence/Transfore, met als doel direct betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van de voorgenomen uitbreiding op de Rielerenk en de impact die dit heeft op het dorp.

Lees verder

'Zaken realiseren die dorpse karakter borgen

Platform Schalkhaar is een stichting met als doel de leefbaarheid van het dorp Schalkhaar te behouden en te vergroten. Het platform bestaat uit een groep mensen, die zich inzet voor een prettige leefomgeving, veilig en met goede voorzieningen. Door de dialoog aan te gaan met bewoners van het dorp en bestuurders van de gemeente probeert Platform Schalkhaar zaken te realiseren die het dorpse karakter van Schalkhaar borgen. 

SCHALKHAAR – Het Platform is opgericht in mei 2001 en heeft haar nut voor Schalkhaar in de loop van haar bestaan wel bewezen. Het Platform bestaat meestal uit 8 a 10 personen. Momenteel bestaat het bestuur uit 7 personen: Martijn van Rheenen (secretaris), Nico Aardoom (penningmeester), Wim Kuijper, Diana Roijmans, Hero de Vries, Sebo Woldringh en Marcel Slothouber.

De vergaderingen van het Platform Schalkhaar zijn openbaar, bij SV Schalkhaar (aanvang 20.15 uur). De komende vergaderdata: woensdag 18 oktober en woensdag 29 november. U bent van harte uitgenodigd; Platform Schalkhaar vergadert zes tot acht keer per jaar.

Heeft u ideeën over de leefbaarheid van ons dorp, zijn er situaties die u graag anders zou willen? Aarzelt u dan niet maar neem gerust contact op. Binnenkort gaat Platform Schalkhaar informatie en nieuwsupdates plaatsen op deze pagina.

Deel via

Een gedachte aan “Platform

Geef een reactie