Realiseren van kliniek op Brinkgreventerrein juridisch niet toegestaan

Na een jaar lang gesprekken met burgemeester, wethouder, raadsleden, vertegenwoordigers van Transfore, interviews in De Stentor en het doen van meerdere verzoeken ‘Wet open overheid’ is de kogel voorlopig door de kerk: het realiseren van een Forensisch Psychiatrische Kliniek op het Brinkgreventerrein blijkt juridisch niet toegestaan. Het huidige bestemmingsplan laat deze zwaarbeveiligde vorm van zorg niet toe.

Door Platform Schalkhaar

SCHALKHAAR – 23 NOVEMBER 2023 – In juni 2022 werden inwoners van Schalkhaar en de Deventer wijken Bekkumer en Ziekenhuisbuurt plotseling geconfronteerd met de plannen van Transfore voor de bouw van een zwaarbeveiligde Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) op het Brinkgreventerrein en een Forensisch Psychiatrische Afdeling- (FPA) in het Rielerenkgebouw van het Deventer Ziekenhuis. De initiatieven zouden leiden tot het fors opkrikken van de behandelcapaciteit voor patiënten met vaak een zwaar strafrechtelijk verleden.

Hoewel wij vanzelfsprekend niet tegen deze vorm van zorg zijn, zijn wij wel tegen de vorm van zorg op deze plek. Er is geen rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van het verder ‘stapelen’ van bijzondere zorg in en rondom ons mooie dorp. Verder waren wij het van meet af aan oneens met de stelling van Transfore dat de plannen al gerealiseerd zouden kunnen worden met een normale aanvraag omgevingsvergunning. Wij hebben dit uitgebreid juridisch getoetst en konden tot geen andere conclusie komen: het bestemmingsplan laat de realisatie van deze plannen niet toe.

Geluisterd
Na diverse contacten vanuit het Platform Schalkhaar en de informele ‘Belangengroep Omwonenden Brinkgreven’ (BOB) met de initiatiefnemer Transfore heeft de gemeente Deventer ons in maart dit jaar ontvangen voor een gesprek om onze zorgen over de leefbaarheid en (het gevoel van) veiligheid in ons dorp bespreekbaar te maken. Naast het niet toereikende bestemmingsplan hebben wij een stevig punt gemaakt van het gevoel dat wij de gemeente Deventer voor deze ingrijpende plannen tot op heden niet aan onze zijde konden vinden. Burgemeester König en wethouder De Geest hebben goed naar onze argumenten geluisterd, maar vonden dat de gemeente gepaste afstand moest bewaren om de plannen van Transfore ‘onafhankelijk te kunnen toetsen’.

Ondertussen ging Transfore gewoon door met haar plannen. In aanloop naar een informatiebijeenkomst besloten wij om een statement aan Transfore voor te lezen. Vanzelfsprekend niet om de deur als gesprekspartner dicht te gooien, maar vooral om onze frustratie over de gang van zaken te uiten en aan te geven dat voor ons een grens was bereikt.

Brief
Toen Transfore ook na de druk bezochte informatieavond eind juni besloot de plannen door te zetten, hebben wij de gemeente bijgevoegde brief gestuurd. Voorts hebben we in september een gesprek gehad met de gemeente Deventer (oa burgemeester König) en vertegenwoordigers van de basisscholen, de buitenschoolse opvang, ondernemers en enkele inwoners uit Schalkhaar. Daarna hebben wij medio oktober met een groep bewoners van de BOB een bijdrage geleverd aan het ‘Forum’: een gesprek met de gehele gemeenteraad over de plannen. De opkomst was ook hier groot.

Nadat de gemeente Deventer vorige week een reeks van maatregelen aankondigde om tegemoet te komen aan (het gevoel van) afnemende onveiligheid en leefbaarheid, kregen wij en diverse andere instellingen en inwoners van Schalkhaar vandaag na lang wachten en aandringen het bericht dat de gemeente ons standpunt deelt. Het realiseren van een FPK-kliniek is op het Brinkgreventerrein niet toegestaan zonder eerst het bestemmingsplan te wijzigen. Hieraan zit onder meer een zwaardere vorm van inspraak gekoppeld. Verder mag de Gemeenteraad zelf besluiten of de planwijziging gewenst is.

Verstandig besluit
De gesprekken hoeven daardoor niet meer alleen te gaan over de vraag hóe de plannen worden gerealiseerd, maar eerst over de vraag: óf zij op deze locatie wel gerealiseerd moeten worden. Wij zijn verheugd dat het College van B&W van de gemeente Deventer in dit stadium tot dit verstandige besluit is gekomen.

Wij proberen onze inwoners vanzelfsprekend via www.inschalkhaar.nl op de hoogte te houden van eventuele vervolgstappen. Oa als wij van de gemeente Deventer nog een onderbouwde reactie krijgen op onze brief en statement.

Deel via

2 gedachtes aan “Realiseren van kliniek op Brinkgreventerrein juridisch niet toegestaan

  1. Geke Denneboom

    FPK kliniek kan niet zonder wijzigen bestemmingsplan. Klinkt mooi. Wie zou er goedkeuring moeten verlenen voor dat wijzigen? Precies.
    Gemeente aub Niet bij een woonwijk!

Geef een reactie