Burgemeester König kondigt maatregelen aan voor veiliger Schalkhaar

Half september 2023 is er een aantal partijen uit Schalkhaar in gesprek gegaan met de gemeente Deventer om het toenemende gevoel van onveiligheid in het dorp bespreekbaar te maken. Dit naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding van de FPK kliniek van Transfore Forensische GGZ, naast de al bestaande zorg over doelgroepen die al gehuisvest zijn in Schalkhaar.

SCHALKHAAR – Vanuit burgemeester Ron König is nu een mail ontvangen met maatregelen die worden genomen om het gevoel van onveiligheid in ons dorp te verminderen. Platform Schalkhaar zit net als directe dorpsbewoners in de klankbordgroep die is opgericht door Dimence/Transfore, met als doel direct betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van de voorgenomen uitbreiding op de Rielerenk en de impact die dit heeft op het dorp.

,,Op een bijeenkomst van 11 september jl. hebben wij met elkaar gesproken over het gevoel van onveiligheid, zoals jullie dat met ons deelden”, begint de mail van de burgemeester. ,,Ik kijk terug op een waardevol en open gesprek, dat ons nog meer inzicht heeft gegeven in de zorgen die er leven. Er zijn die avond situaties en voorbeelden genoemd die bijdragen aan het gevoel van onveiligheid. ,,Wij hebben deze genoteerd en we zijn met enkele zaken concreet aan de slag gegaan”, meldt König. ,,Sommige ideeën kunnen we vlot oppakken, andere zaken vragen wat meer tijd.”

Maatregelen die de gemeente volgens de burgemeester heeft genomen – of in gang gezet – om het gevoel van onveiligheid in ons dorp te verminderen:

 • Dimence heeft een telefoonnummer opengesteld dat 24 uur per dag bereikbaar is om overlast op of vanaf de terreinen te melden. Er is een meldkaart gemaakt met alle relevante contactgegevens. Deze meldkaart wordt samen met de WIJ-Deventerkrant binnenkort verspreid in Schalkhaar. Klik hier voor een digitale versie: Meldkaart Schalkhaar.

 •  Er is een aanvraag gedaan bij het rijk voor extra budget voor uitbreiding van Toezicht en Handhaving, die we graag zouden inzetten in Schalkhaar. Of dit verzoek wordt gehonoreerd weten we naar verwachting eind 2023.

 • Team Toezicht en de politie is gevraagd om meer aandacht te besteden aan Schalkhaar. Hierbij is ook aandacht voor het naleven van de verkeersregels, met name op de Pastoorsdijk.

 • Met ingang van 2024 wordt er een spreekuur ingesteld, op een centrale plek in Schalkhaar. Deze plek moet nog nader worden bepaald. De insteek is om dit tweewekelijks te doen en na drie maanden te evalueren of de frequentie aansluit bij de behoefte. Het eerste spreekuur is op donderdag 18 januari 2024 van 14.00 tot 15.00 uur. Aanwezig zijn de wijkagent, de wijkbeheerder, de opbouwwerker en een toezichthouder.

 • Er is een persoonsgerichte aanpak ontwikkeld voor enkele personen die veel overlast veroorzaken in Schalkhaar. Zij krijgen hierdoor hulp die beter aansluit bij hun behoefte, met hopelijk minder overlast gevend gedrag.

 • In januari wordt een groot deel van de openbare verlichting aangepakt. De oude armaturen worden vervangen door LED-verlichting aan met name de Raalterweg, Brinkgreverweg en een deel van de Spanjaardsdijk.

 • Ten aanzien van de geparkeerde auto’s in de berm is er overleg met het COA om deze auto’s op hun terrein te parkeren.

 • Er wordt op korte termijn een gesprek georganiseerd met een afvaardiging van bewoners van De Bekkumer.

 • Ten aanzien van het pand Rust Roest, aan de rand van Schalkhaar: de eigenaar heeft te kennen gegeven dat het pand een nieuwe invulling krijgt en dat er geen speciale doelgroepen met grote zorgvraag meer worden gehuisvest.

 • Vergunningprocedure Transfore; een dezer dagen (medio november 2023) komt er duidelijkheid over hoe de procedure eruit komt te zien.

 • Genoemde punten zoals een buurthuis en de opmerking dat er voor jongeren weinig te doen is in Schalkhaar, worden meegenomen in het overleg over de Dorpsvisie Schalkhaar.

De gemeente Deventer zal de klankbordgroep, waarin dus ook Platform Schalkhaar zitting heeft, informeren over de voortgang van bovengenoemde punten. Daarnaast wil de gemeente graag na een half jaar bespreken hoe vertegenwoordigers in de klankbordgroep de situatie in Schalkhaar ervaren.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaande maatregelen of wil je graag meedenken over de verschillende onderwerpen die op dit moment spelen in het dorp, neem dan contact op met Platform Schalkhaar: info@platformschalkhaar.nl.

Deel via

Geef een reactie