‘Bezorgde parochianen’ focussen nu op behoud Nicolaaskerk

De groep ‘bezorgde parochianen’ uit Schalkhaar heeft twee keer constructief met een afvaardiging van het pastoraal team en bestuur van de Heilige Lebuinusparochie gesproken. De groep blijft van mening dat de verplaatsing van het Eucharistisch Centrum (EC) van de RK Nicolaaskerk in Schalkhaar naar de Broederenkerk in Deventer op niet valide gronden is gebeurd, echter het is een voldongen feit en de groep legt zich daarbij neer.

SCHALKHAAR – Het parochiebestuur en pastoraal team zijn van mening dat ze een weloverwogen besluit hebben genomen in het kader van het gehele beleid ‘Parochie 2025’. Daarbij beseffen zij terdege dat onvermijdelijke consequenties pijnlijk kunnen zijn. De groep ‘bezorgde parochianen’ uit Schalkhaar wil zich – samen met hopelijk vele vrijwilligers – nu gaan focussen op het behoud van de H. Nicolaas in Schalkhaar, ook na 2024.

Spijt
Een van de onderwerpen van gesprek is geweest de wijze van communicatie. Aangegeven wordt door de groep dat zij er op een aantal momenten met ‘een stevig gestrekt been’ is ingegaan, dat sommige teksten nogal zwaar zijn aangezet om parochianen en parochiebestuur wakker te schudden en de aandacht van de pers te krijgen. De leden van het parochiebestuur en pastoraal team hebben zich vanwege de beschuldigingen en verwijten beledigd en geschoffeerd gevoeld; de groep geeft aan dat hen dat spijt en dat dit zeker niet de bedoeling is geweest.

Ook de communicatie vanuit het pastoraal team en parochiebestuur over het beleid met
betrekking tot de verplaatsing van het Eucharistisch Centrum naar de Broederenkerk is onderwerp van gesprek geweest. In het najaar 2020, toen de eerste stappen al gezet waren met de coördinatoren, leek het dat er informatiebijeenkomsten gehouden konden worden. Deze waren ook al gepland, maar in dit proces heeft corona roet in het eten gegooid. Het parochiebestuur en pastoraal team betreuren dat dit proces zo gelopen is en dat de communicatie met de parochianen daardoor niet bevorderd is.

Conclusie
De gezamenlijke conclusie is dat we samen met alle parochianen verder willen in de parochie en in de geloofsgemeenschap van Schalkhaar met begrip voor elkaars standpunten, ook al zal er zeker zo nu en dan verschil van inzicht zijn. Deze gesprekken zijn niet het einde van een proces geweest, maar, voor zowel Parochiebestuur, Pastoraal Team als de groep ‘Bezorgde Parochianen’, een begin om ook samen met de coördinatoren van de H. Nicolaaskerk in Schalkhaar, stap voor stap, verder te gaan naar een plausibele, aanvaardbare en bevredigende oplossing.

Deel via

Geef een reactie