Jeannet Olthoff: ‘Nog lang genieten van gezellig en levendig Schalkhaar’

Ze is een charmante verschijning, rap van tong en haar blik ontgaat weinig: Jeannet Olthoff, ondernemer. We praten met haar over Schalkhaar, het dorp waar ze is opgegroeid en waar ze sinds haar 19e jaar een kapsalon runt. Mede door het contact met haar klanten is ze vaak goed op de hoogte van het laatste nieuws. Jeannet Olthoff mag je classificeren als Bekende Schalkhaarder, iemand die als geen ander de thermometer van het dorp weet af te lezen.

Door Jos Engelen

SCHALKHAAR – Als ondernemer en geboren Schalkhaarse heeft ze zo haar eigen ideeën over wat beter kan in het dorp: “Het allerbelangrijkste vind ik het verbeteren van de verkeersveiligheid. Als ik zie hoe druk en soms chaotisch het verkeer is rond de tijd dat de school begint of als kinderen ‘s middags weer naar huis gaan…” Ze vervolgt: “En probeer als automobilist als je ‘s ochtends naar je werk rijdt, maar eens vanuit een zijstraat de Oerdijk op te komen… het blijft oppassen, de fietsende schooljeugd neemt het vaak niet zo nauw met de verkeersregels.”

Cruciaal
Op de vraag of het autovrij of autoluw maken van het dorpscentrum een oplossing zou zijn, antwoordt Jeannet: “Het dilemma is duidelijk, we willen dat onze kinderen veilig naar en van school kunnen, maar de auto uitbannen betekent voor de meeste ondernemers in het dorp de doodsteek. De aanwezigheid en bereikbaarheid van winkels en voorzieningen zoals zorg zijn cruciaal voor de levensvatbaarheid van Schalkhaar. Misschien moet er op gezette tijden meer gehandhaafd worden, mensen aanspreken op hun gedrag.”

Volgens Jeannet zijn de meeste ondernemers blij met een mogelijke uitbreiding van het dorp: “Je mag verwachten dat de bouw van nieuwe woningen ervoor zorgt dat meer mensen het dorpscentrum gaan bezoeken om boodschappen te doen. Meer mensen betekent meer drukte in de winkels, dus goed voor de ondernemer. Maar ook meer drukte in de straten in en rond de dorpskern. Daar moeten we rekening mee houden als we verkeersstromen en parkeerruimte toekomstbestendig willen maken.”

Woonwensen
Het uitbreiden van het dorp hoeft, volgens Jeannet, niet te betekenen dat er ergens een geheel nieuwe wijk uit de grond moet worden gestampt: “Ik zie voldoende mogelijkheden om bestaande leegstand aan te passen en geschikt te maken voor bewoning. Met name kleinere woningen voor ouderen. Er zijn genoeg alleenstaanden op zoek naar zo’n woonruimte, maar, bij gebrek aan aanbod binnen het dorp, in zo’n gezinswoning blijven zitten. Als het lukt om met het inbreien van kleinschalige projecten voor ouderen aan deze woonwensen te voldoen, creëer je meteen meer kansen voor doorstroming: jonge gezinnen kunnen dan in de vrijgekomen grotere woningen terecht. Ouderen blij, jonge mensen blij, en het dorp vaart er wel bij.”

Verder in de toekomst kijkend, hoopt Jeannet: “… dat Schalkhaar een dorp blijft, omringd door prachtige groengebieden. Dat het een meer samenhangende kern krijgt, waarbij het winkelaanbod minder versnipperd is. En dat we eindelijk één locatie kiezen voor een breed opgezet sportcomplex. Ik roep iedereen in het dorp op de enquête voor de Dorpsvisie Schalkhaar 2035 in te vullen. Alleen dan hebben we een kans Schalkhaar te zien ontwikkelen zoals wíj dat willen. En als het ons lukt om ondernemers, verenigingen, kerk, scholen, instellingen én inwoners van het dorp gezamenlijk op te laten trekken, ben ik ervan overtuigd dat we nog heel lang kunnen genieten van ons gezellige en levendige Schalkhaar.”

Hoe zie jij Schalkhaar in 2035? Neem net als Jeannet Olthoff een kort moment voor de toekomst van jouw dorp en vul hier online de enquête voor de Dorpsvisie Schalkhaar in. Namens iedereen die Schalkhaar een warm hart toedraagt: bedankt!

Deel via

Geef een reactie