De wens van Huub Obdeijn: ‘Opleving noaberschap’

Huub Obdeijn, dé verrassing uit Schalkhaar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Van een vrijwel onverkiesbare plek achttien op de lijst Gemeentebelang met voorkeursstemmen in de Deventer gemeenteraad gekozen. Ondernemer in Deventer, maar Schalkhaarder in hart en nieren: geboren aan de Oerdijk, opgegroeid aan de Oerdijk en wonende aan de Oerdijk. Een man die vrijwel heel het dorp kent en daar gekend is.

door Jos Engelen

SCHALKHAAR – We vragen Huub te vertellen wat hem bevalt aan het dorp en wat hij graag zou zien veranderen. “Het dorp moet dorp blijven,” valt Huub met de deur in huis: “als we laten gebeuren dat winkels verdwijnen, voorzieningen verminderen, dan verandert Schalkhaar in een stadswijk die overdag  uitgestorven zal lijken.” Hij is er dan ook van overtuigd dat een levendige dorpskern de basis vormt voor het overleven van Schalkhaar als dorp binnen de gemeente Deventer. “Het zou mooi zijn als het kernwinkelgebied ook echt het dorpshart zou blijven. Winkels hebben gewoon minder aanloop als ze buiten die kern gevestigd worden.”

Ontsluitingsmogelijkheden
Twee aspecten die onlosmakelijk verbonden zijn aan hoe Schalkhaar zich in de toekomst zal ontwikkelen, zijn de woningbouw en de verkeersveiligheid. “Jaren geleden is de keuze gemaakt om alle zijwegen in het dorp af te sluiten voor doorgaand verkeer. Het woongenot in die straten stond daarbij voorop. De situatie is nu dat je eigenlijk maar op twee manieren in en uit Schalkhaar kunt komen: via de Oerdijk en de Kon. Wilhelminalaan. Met de verwachting dat de komende jaren in en om het dorp het aantal woningen zal toenemen, zal ook het verkeer intensiveren. Of je dat kunt reguleren via die twee wegen valt te betwijfelen. We zullen opnieuw moeten kijken naar de ontsluitingsmogelijkheden. Temeer als je hoopt, zoals ik, dat er meer aandacht komt voor de veiligheid van voetganger en fietser.”

Het woningtekort is niet een uniek probleem voor Schalkhaar of voor de gemeente Deventer, maar daarom niet minder belangrijk voor de toekomst van het dorp. Hoe kijkt Huub hier tegenaan? “In Schalkhaar wonen veel ouderen die hier zijn geboren en getogen of die hier inmiddels een groot deel van hun leven hebben doorgebracht. Van die groep zijn er heel wat die graag kleiner zouden willen wonen, maar, bij gebrek aan geschikte woonruimte, nu maar blijven zitten in dat soms veel te grote huis. Met andere woorden, de bestaande capaciteit aan woonruimte wordt maar ten dele benut. Echter, oude bomen verplant je niet. Ik zou meer kleinere woningen gerealiseerd willen zien, liefst in of vlakbij het dorpscentrum. Leegstaande panden, inclusief winkelpanden en kantoren, in het dorp zouden wat mij betreft verbouwd kunnen worden. Zo komen grotere woningen vrij voor jonge gezinnen en de ouderen kunnen genieten van een fijne oude dag in een vertrouwde omgeving.”

Stokpaardje
Wat hoop je in de toekomst in Schalkhaar te zien gebeuren? “Eigenlijk vind ik wensen zoals voldoende woningen, meer ruimte voor de fietser, een bruisende dorpskern, groene zones en bijvoorbeeld nog een stokpaardje van mij, één mooi groot sportcomplex in de Horsterhoek, allemaal nog minder belangrijk dan mijn allergrootste wens: een opleving van ‘noaberschap’.” [Red: Noaberschap, nabuurschap, is een traditionele vorm van burenhulp. Ontstaan op het platteland waar, in vroeger tijden, goede openbare voorzieningen vaak ontbraken.] Huub licht toe: “Vroeger werden problemen vaak samen met buren opgelost.

Tegenwoordig verwachten we steeds meer dat een gemeente, een hulpdienst, een instantie dat voor ons doen. We gooien, zogezegd, alles wat ons niet bevalt simpelweg over de schutting en verwachten dat een ander actie neemt. Ik bedoel daarmee: ik hoop dat de mensen weer wat gewoner worden, meer rekening gaan houden met elkaar, weer meer tolerant worden. Gewoon weer meer ‘buren’ worden. Noaberschap… een van de mooiste woorden in onze taal.”

Hoe zie jij Schalkhaar in 2035? Neem net als Huub Obdeijn een kort moment voor de toekomst van jouw dorp en vul hier online de enquête voor de Dorpsvisie Schalkhaar in. Namens iedereen die Schalkhaar een warm hart toedraagt: bedankt!

Deel via

Geef een reactie