Dorpsvisie online na jaar hard werken

Op vrijdag 12 januari a.s. om 9.00 wordt de Dorpsvisie Schalkhaar overhandigd aan de gemeente Deventer, midden in het dorp en op een later moment gepresenteerd bij de gemeenteraad in het Raadsforum. Wij nodigen alle dorpsgenoten daarvoor van harte uit en meer info hierover volgt nog via deze site in januari 2024.

SCHALKHAAR – Na een jaar hard werken met verschillende betrokken dorpsbewoners willen we graag de Dorpsvisie alvast aan jullie allen laten lezen. Er wordt nog gewerkt aan een definitieve versie. Er zal bovendien nog een hardcopy versie worden gedrukt die we op verschillende plekken in Schalkhaar willen neerleggen voor de minder digitaal vaardige dorpsgenoten.

De Dorpsvisie Schalkhaar 2035 beschrijft op hoofdlijnen de gewenste
ontwikkeling van het dorp en zijn directe omgeving. Per thema worden
diverse speerpunten benoemd.

Verder zijn we twee weken geleden begonnen met de start van Netwerk Schalkhaar, dat bedoeld is voor de borging van de visie. Het huidige Platform Schalkhaar zal opgaan in dit Netwerk Schalkhaar, dat bestaat uit een kerngroep en meerdere groepen die de belangen van verschillende onderwerpen behartigen, zoals in de Dorpsvisie is beschreven.

Wil jij je in het Netwerk Schalkhaar graag hard maken voor de speerpunten van een thema, stuur dan een mailtje naar dorpsvisie@schalkhaar.net. De Kerngroep van de Dorpsvisie (Jos, Michiel, Mariska, Judith en Diana) wenst jullie via deze weg een hele fijne jaarwisseling en een spetterend 2024!

Open en lees hier > de Dorpsvisie Schalkhaar v1.1 28122023 of klik op het plaatje hieronder.

Deel via

Geef een reactie