Projectgroep optimistisch over komst Dorpshuis

Het is een tijd stil geweest vanuit de projectgroep, maar dat betekent niet dat er ondertussen niets is gebeurd met de plannen voor een dorpshuis in Schalkhaar. ‘Wij hebben het afgelopen halfjaar een aantal belangrijke besprekingen gehad met afgevaardigden van het parochiebestuur’, meldt Johan Schintz in een nieuwsbrief namens de initiatiefnemers.

SCHALKHAAR – ‘Gezamenlijk bereiden we (het parochiebestuur en de projectgroep) een presentatie voor het Bisdom voor’, vertelt Johan. ‘Deze presentatie zal onder meer bestaan uit een uitleg en motivering waarom we graag in het Koetshuis een Dorpshuis Schalkhaar willen stichten, welke doelgroepen we voor ogen hebben en hoe onze toekomstige organisatie eruit gaat zien.’

Het parochiebestuur is volgens Johan bezig met het opstellen van een concept huurovereenkomst. De projectgroep levert de benodigde en vereiste documentatie aan om het geheel te complementeren. Dit betreft de toekomstige statuten, een concept gebruikersovereenkomst(en) en natuurlijk ook een huishoudelijk regelement. ‘En uiteraard zullen wij ook de investeringsbegroting meesturen ter onderbouwing van en hoe we een en ander gaan financieren.’

Video-impressie
Een vijfjarenplan exploitatiebegroting die inmiddels is gemaakt, hoort daar ook bij. Een mooie video-impressie van projectgroep lid Jan Daggenvoorde visualiseert daarnaast het toekomstig dorpshuis. Kortom: een gedegen en enthousiasmerende totaalpresentatie van de projectgroep, verder nog bestaande uit Martin Koot en Wilma Berenschot, aan het Bisdom Utrecht. Deze video/impressie is uiteraard al gepresenteerd aan het parochiebestuur.

‘Daarnaast zijn we drukdoende de organisatie in te richten’, zegt Johan. ‘Het vormen van een bestuur en de benodigde commissies hebben daarbij prioriteit.  De eerste stappen zijn daarvoor gezet. Al deze activiteiten zijn noodzakelijk om het parochiebestuur ervan te overtuigen dat zij met een betrouwbare partner van doen hebben. Alleen zo maakt de projectgroep duidelijk dat het plan om een dorpshuis op te richten serieus is en ook als zodanig moet worden beschouwd.’

De projectgroep is heel blij dat na een voorzichtige start het parochiebestuur hen steunt, helpt en adviseert deze plannen voor elkaar te krijgen. Het Bisdom zal uiteindelijk, zoals telkens gemeld, een besluit nemen. ‘De inschatting is dat aan het eind van het eerste kwartaal 2024 duidelijk is waar we aan toe zijn.’

Gemeente
De projectgroep vindt het heel belangrijk te melden dat de gemeente Deventer het initiatief, via onze wijkmanager Merel Arink en ook Marieke Hottenhuis, adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Deventer, een warm hart toedraagt. Johan: ‘Naast een initieel bedrag waarmee we de impressie/video konden maken, heeft dorpenplatform Wij Deventer van de gemeente Deventer nu ook ons  initiatief een substantieel subsidiebedrag toegekend. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee!’

We vermelden nadrukkelijk dat ons Dorpshuis initiatief integraal is opgenomen in het plan Dorpsvisie Schalkhaar. Dit plan wordt begin januari aan de gemeente Deventer gepresenteerd en aangeboden. Afgelopen september was tijdens de inloopavond Dorpsvisie Schalkhaar in de Lindeboom de impressie/video met het daarbij horende verhaal al te zien en te horen.

‘Zeker na onze laatste gesprekken met het parochiebestuur zijn we optimistisch gestemd’, laat Johan Schintz namens de projectgroep weten. ‘Het parochiebestuur steekt er positief in, doet het nodige voorwerk, werkt dus volop mee en dat is echt heel goed nieuws! We blijven echter ook samen met het parochiebestuur herhalen en onderschrijven dat zorgvuldigheid, gezamenlijk optrekken om tot een goed voorstel richting Bisdom te komen, prioriteit 1 is.’ 

De projectgroep is volgens Johan inmiddels een eind op de goede weg en hoopt echt dat in het eerste kwartaal van 2024 een positief startbesluit volgt.

Lees ook:
14 juli 2023: ‘Subsidies voor initiatief dorpshuis Schalkhaar’
05 mei 2023:
 ‘Toestemming dorpshuis mogelijk in najaar’
16 februari 2023: ‘Nog veel te doen voor komst dorpshuis
16 november 2022: ‘Realisatie dorpshuis vraagt tijd en geduld
10 september 2022: ‘Plan voor dorpshuis in Pastorie en Koetshuis

Deel via

Geef een reactie