‘Realisatie dorpshuis vraagt tijd en geduld’

De werkgroep die bezig is met het onderzoeken van de haalbaarheid van een dorpshuis in het Koetshuis bij de kerk heeft het Ondernemingsplan op advies van het parochiebestuur duidelijker geformuleerd. Daarnaast is er nagedacht over een conceptversie voor het opstellen van de statuten, een gebruikersovereenkomst en een huishoudelijk reglement.

Foto: Rudy Brouwer

SCHALKHAAR – ,,Ook over de toekomstige organisatie is inmiddels een goed beeld gevormd”, meldt Johan Schintz namens de werkgroep, waarin ook Wilma Berenschot, Jan Daggenvoorde en Martin Koot zitting hebben. ,,Alles verkeert uiteraard nog in de conceptfase, omdat het wachten is op het meest belangrijke: de uiteindelijke goedkeuring van het bisdom. Het parochiebestuur blijft een positieve grondhouding houden en helpt ons daar waar nodig verdere stappen te maken.”

Sneller
De werkgroep zou graag sneller willen, maar beseft tegelijkertijd dat dit soort te nemen beslissingen niet eenvoudig zijn. Voor wat betreft de eenmalige investering zijn er uiteraard ideeën, al hangt dit natuurlijk nauw samen met een programma van eisen. ,,We zijn drukdoende ons hierover te beraden. Echter, ook hier geldt dat we eerst formeel toestemming moeten krijgen, voordat we van start kunnen gaan.”

In het aangescherpte ondernemingsplan heeft de werkgroep onder meer een bijlage toegevoegd van een indicatieve exploitatierekening met baten en lasten voor de eerste jaren dat het dorpshuis actief is. ,,We hopen op korte termijn weer aan tafel te gaan met het parochiebestuur voor verdere uitwerking van de details en planning”, zegt Schintz.

Gesprek met de wethouder en wijkmanager
,,We hebben een heel prettig overleg gehad met Marcel Elferink (wethouder) en Merel Arink (wijkmanager voor Schalkhaar). Marcel is de nieuwe wethouder die een aantal zaken en dossiers van Liesbeth Grijsen heeft overgenomen. Deze transitie van Liesbeth naar Marcel is voor onze projectgroep belangrijk, omdat we volop steun en support ondervonden van haar.”

,,We zijn Liesbeth daar dankbaar voor en stellen tegelijkertijd met een gerust hart vast dat Marcel er precies zo instaat”, aldus Schintz. ,,Wethouder Elferink was nauw betrokken bij de totstandkoming van andere dorpshuizen, woont in een dorp en onderschrijft het grote belang van het hebben van een dorpshuis voor de gemeenschap. ,,We zien de toekomst positief tegemoet met de steun en support van Marcel en Merel.”

Verenigingen, dorps- en geloofsgemeenschap
Zoals eerder gemeld aarzelt de werkgroep niet om op termijn mensen te benaderen (vanuit de verenigingen en anderzijds) voor verdere hulp. ,,We denken dan onder andere aan de mogelijke bestuursvorm. Daarvoor moeten kandidaten worden benaderd. Zover is het nu nog niet, maar het is altijd goed daar alvast over mee te denken”, meent Schintz. ,,Als alles gaat zoals wij hopen is er immers straks ontzettend veel te doen.”

De werkgroep vraagt de Schalkhaarder nog een beetje geduld te hebben; het kost nu eenmaal tijd. ,,Ons enthousiasme is er niet minder om en we vertrouwen erop dat dit ook bij onze dorpsgenoten het geval is!”

Deel via

Een gedachte aan “‘Realisatie dorpshuis vraagt tijd en geduld’

Geef een reactie