Laatste nieuws

Nog veel te doen voor komst Dorpshuis

Het was wederom een open en zeer constructief, maar ook intensief gesprek, maandag 6 februari jl. Het parochiebestuur herhaalde positief te staan tegenover de ingediende plannen voor het oprichten van een dorpshuis in de pastorie en het Koetshuis. Het plan van de projectgroep behelst een zeer gedetailleerd ondernemingsplan en daaraan gekoppelde documentatie.

SCHALKHAAR – Het parochiebestuur legde naar aanleiding van het ingediende plan een aantal scenario’s voor. Aan de projectgroep de vraag hier in alle openheid op te reageren. Haar zienswijze in de discussies die uiteraard ontstonden, kon de projectgroep meer dan kwijt. Dit heeft geleid tot de keuze voor een gezamenlijke aanpak, één die uiteindelijk moet leiden tot een gemeenschappelijk gedragen voorstel/verzoek richting het Bisdom. Het parochiebestuur is juridisch eigenaar van alle kerkelijke gebouwen en terreinen en vraagt aan het Bisdom goedkeuring voor het definitieve besluit.

Onderbouwen
De plannen moeten uiteraard goed doortimmerd zijn. Dit vraagt dat er vanuit financieel perspectief een aantal belangrijke zaken voor het parochiebestuur en ook voor de projectgroep, bestaande uit Wilma Berenschot, Jan Daggenvoorde, Martin Koot en Johan Schintz, helder moeten zijn. Het parochiebestuur denkt daarbij met name aan het vastgoed en de daaraan gekoppelde waarderingen, alsmede de exploitatiekosten (zoals onderhoud). De gezamenlijke taak is evident: alles goed uitleggen en (nog verder) aanvullend onderbouwen. Daarmee gaat de werkgroep weer aan de slag, enthousiast en met daadkracht.

Een aantal forse uitdagingen waar zowel parochiebestuur, geloofsgemeenschap via de coördinatoren en de projectgroep de schouders onder zetten. De projectgroep is heel blij met deze gemeenschappelijke inzet! De wens om in dit stadium al verder te zijn, zal u niet verbazen. ,,We onderschrijven echter dat zorgvuldigheid, gezamenlijk optrekken en tot een goed voorstel komen nu prioriteit 1 is”, legt Johan Schintz uit. ,,Zodat ook voor het bisdom een win-winsituatie ontstaat. We rekenen op uw, zonder heel veel details te benoemen, begrip voor deze situatie. Wij blijven zeer gemotiveerd om een prachtig Dorpshuis in hartje Schalkhaar tot stand te brengen.”

Samen sterk
Zoals vorige keren gemeld aarzelt de projectgroep niet om op termijn mensen te benaderen (vanuit de verenigingen en anderzijds) voor verdere hulp. ,,We denken dan onder andere  aan de mogelijke bestuursvorm”, zegt Schintz. ,,Daarvoor moeten kandidaten worden benaderd. Zover is het nu nog niet, maar het is altijd goed daar alvast over mee te denken. Als alles gaat zoals wij hopen is er straks ontzettend veel te doen!”

Deel via

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *