Laatste nieuws

Subsidies voor initiatief Dorpshuis Schalkhaar

De projectgroep Dorpshuis i.o. heeft van de Kracht van Salland (www.dekrachtvansalland.nl) een aanmoedigingssubsidie gekregen voor het – ook in hun ogen – mooie initiatief: een Dorpshuis vestigen in Schalkhaar. Daarnaast berichtte de gemeente Deventer op 30 juni jl. dat een mooi initieel financieel budget is toegekend om de plannen meer in detail te kunnen en mogen uitwerken.

SCHALKHAAR – ,,Het zal je niet verbazen dat we met deze steun vanuit de overheid heel blij zijn”, schrijft Johan Schintz in een update over de stand van zaken. ,,Na de bijeenkomst van eind april met een afvaardiging van het Parochiebestuur zijn er daar intern weer een aantal zaken opgepakt. Als projectgroep hebben wij, waar mogelijk, ook onze bijdrage(n) daaraan geleverd.”

Huurovereenkomst
Een concept huurovereenkomst is nu in de maak. Deze moet uiteraard door het voltallige Parochiebestuur worden goedgekeurd en vervolgens met de projectgroep, bestaande uit Wilma Berenschot, Jan Daggenvoorde, Martin Koot en Johan Schintz, worden besproken. De condities waaronder zijn namelijk nog niet uitgekristalliseerd.

Daarna zal het Bisdom uiteindelijk een finaal besluit moeten nemen. ,,Het vertrouwen op een goede afloop is er”, zegt Johan Schintz. ,,Want als het Parochiebestuur er volledig achterstaat, moet het Bisdom ook te overtuigen zijn van dit mooie plan. Vooralsnog is er tot aan het voorleggen van de plannen aan het Bisdom genoeg te doen.”

Inkijk
Inmiddels heeft de projectgroep ook met de werkgroep Dorpsvisie Schalkhaar goed overleg gehad. Johan: ,,In september wordt door hen het plan opgepakt om een globale presentatie te houden van o.a. de uitkomsten van de gehouden enquête. Wij zullen daar vanuit ons perspectief ook een verdere inkijk geven in onze mooie plannen voor een Dorpshuis in Schalkhaar en verdere ontwikkelingen.”

De beloofde planning/timing door het Parochiebestuur is deze week ontvangen. Volgens de planning legt het bestuur eind augustus een finaal voorstel aan de projectgroep voor. ,,We blijven positief gestemd en de hoop uitgespreken dat in het vierde kwartaal van 2023 het besluit volgt dat we van start kunnen gaan. Het Parochiebestuur steekt er zeer positief in en dat is zoals gezegd goed nieuws”, meent Johan.

De projectgroep blijft echter ook herhalen en onderschrijven dat zorgvuldigheid, gezamenlijk optrekken om tot een goed voorstel te komen prioriteit één is, zodat voor het bisdom eveneens een win-winsituatie ontstaat.

Lees ook:
05 mei 2023: ‘Toestemming dorpshuis mogelijk in najaar’
16 februari 2023: ‘Nog veel te doen voor komst dorpshuis
16 november 2022: ‘Realisatie dorpshuis vraagt tijd en geduld
10 september 2022: ‘Plan voor dorpshuis in Pastorie en Koetshuis

Deel via

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *