Breaking: Akkoord voor verbouwing Koetshuis tot Dorpshuis!

Na ruim twee jaar van intensieve voorbereiding is er fantastisch nieuws: het bisdom Utrecht heeft de gevraagde machtiging afgegeven voor de verbouwing van het Koetshuis tot Dorpshuis Schalkhaar! Veel dank gaat uit naar het Parochiebestuur H. Lebuinus en ook de coördinatoren van de H. Nicolaaskerk in Schalkhaar voor het gegeven vertrouwen.

SCHALKHAAR – ‘Het proces gaat verder met het concepthuurcontract dat nu voor ligt’, laten Johan Schintz en Wilma Berenschot namens de projectgroep verheugd weten. ‘Beide partijen onderwerpen het aan een laatste review om het vervolgens te ondertekenen. Het bestuur is inmiddels gestart met het vergunningenproces, zoals de gemeente Deventer voorschrijft.’

(tekst gaat verder onder de foto + video impressie onderaan dit bericht)

Het financieringsplan is uitgewerkt en de subsidiecommissie onder leiding van de penningmeester begeleidt dit traject. Verschillende instanties worden benaderd voor eenmalige investeringssubsidies. Er is optimisme over de op termijn benodigde gelden. De eerste ontvangen signalen vanuit de subsidieverstrekkers staan namelijk ‘redelijk’ op groen.

Vrijwilligers
‘De parochie H. Lebuinus stelt ook een substantieel bedrag beschikbaar voor deze verbouwing’, melden Johan en Wilma. ‘En daar zijn we natuurlijk heel blij mee!’ Het benaderen van vrijwilligers voor de vele te vervullen activiteiten is nu ook gestart. Wilt u zich alvast aanmelden als vrijwilliger? Dit kan per e-mail DorpshuisSchalkhaar@outlook.com.

Het bestuur van de stichting Dorpshuis Schalkhaar gaat zich inzetten voor het realiseren van een dorpshuis in het huidige Koetshuis. Op termijn vindt daar dus een diversiteit aan activiteiten plaats ‘van, voor, met en door de Schalkhaarse dorpsgemeenschap’. Johan en Wilma: ‘Daarmee beïnvloeden we op een positieve wijze de leefbaarheid en de sociale cohesie voor inwoners en verenigingen van Schalkhaar.’

De eerste vrijwilligers zijn verwelkomd; zij maken met hun verschillende kwaliteiten en vaardigheden deel uit van de diverse commissies. Denk aan een commissie Bouw, Faciliteiten/Horeca, Financiën, Communicatie, Jongeren/Ouderen, Informatietechnologie e.d. Dit proces zal volgens Johan en Wilma aanzienlijk intensiveren.

Zelfwerkzaamheid
‘Want met zijn allen moet er veel zelfwerkzaamheid aan te pas komen om de investeringskosten zo beperkt mogelijk te houden. Daarmee ligt er ongelooflijk veel werk voor ons, maar we slagen erin onze prachtige plannen op niet al te lange termijn te realiseren. Het verleden laat zien dat sprake is van grote inzet vanuit de dorpsgemeenschap voor initiatieven als deze.’

Jan Daggenvoorde is al intensief bezig met een voorbereidingen op uitvoer en planning. Daarover later meer. Het bestuur heeft Remco van Wijhe als nieuw lid verwelkomd. Hij is verantwoordelijkheid voor communicatie/PR en alles wat te maken heeft met informatietechnologie (website/e-mail/beamers/automatisch agendabeheer etc.).

Met in maart 2024 de oprichting van Stichting Dorpshuis Schalkhaar en nu in april 2024 de formele machtiging van het Bisdom, zijn er twee uiterst belangrijke mijlpalen bereikt. De stichting staat samen met de vrijwilligers aan de vooravond van het realiseren van mooie plannen voor verenigingen én alle inwoners in ONS dorpshuis. Met enthousiasme en trots deelt de projectgroep het Conceptvoorstel (video) van het toekomstig dorpshuis. 

Deel via

Geef een reactie