Spreekuur wijkagent nu ook ’s avonds

Voor bewoners die niet in de gelegenheid zijn om overdag naar het spreekuur van de wijkagent te komen, zal het spreekuur in het Koetshuis eens per maand ’s avonds plaatsvinden. Het spreekuur op elke eerste donderdag van de maand zal tijdens in deze proefperiode tot de zomervakantie van 19.30 uur tot 20.30 uur plaatsvinden.

SCHALKHAAR – Het tweede spreekuur blijft ongewijzigd op de derde donderdag van de maand ‘s middags van 14.00 tot 15.00 uur. De locatie in het Koetshuis blijft ook ongewijzigd. Sinds januari 2024 is dit spreekuur één keer in de twee weken op donderdagen.

Aanleiding is de zorg die er is bij bewoners over alle aanwezige voorzieningen in en om Schalkhaar. Om de bewoners de ruimte te geven deze zorg te uiten en om vragen te stellen, is er een spreekuur in het leven geroepen. Aanwezig tijdens dit spreekuur is de wijkagent (Rob Albrecht), medewerkers van handhaving en toezicht, de wijkenbeheerder en opbouwwerker.

Deel via

Geef een reactie