Plan voor nieuwbouwwoningen Pr. Beatrixweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer bereiden een wijziging voor van het omgevingsplan van de huidige zorglocatie van Parabool aan de Prinses Beatrixweg 8 in Schalkhaar. Het plan is om de bestaande bebouwing te slopen en maximaal twaalf grondgebonden woningen terug te bouwen.

SCHALKHAAR – De geplande woningbouw past niet in het nu geldende omgevingsplan. Om toch de verwezenlijking van dit bouwplan mogelijk te maken, is voor de locatie een wijziging nodig van het omgevingsplan.

Voor dit bouwplan heeft al een participatie plaatsgevonden, waarbij de omgeving en overige belanghebbenden hun mening, wensen en bezwaren over het plan kenbaar konden maken. Het verloop en de uitkomsten van dit traject worden bij de wijziging van het omgevingsplan beschreven en meegenomen.

Dit betekent dat er nu eerst een ontwerpbesluit wordt opgesteld. Dit ontwerpbesluit wordt zes weken ter inzage gelegd. Op het ontwerpbesluit kan eenieder tijdens deze periode richting de gemeente een reactie geven met een zienswijze.

Het perceel waarop het adres Pr. Beatrixweg 8 ligt is 5200 m² groot. In de straat is dit het adres met de grootste oppervlakte. Het is gebouwd in het jaar 1976. 

Voor informatie over het voornemen het omgevingsplan te wijzigen, kunt u contact opnemen met de heer S. Weertman van het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling van de Gemeente Deventer, telefoon 14 0570.

Deel via

Geef een reactie