Laatste nieuws

Omwonenden lopen weg uit overleg TBS’ers

Vertegenwoordigers van Platform Schalkhaar, de Kerngroep Dorpsvisie Schalkhaar en de BOB (Belangengroep Omwonenden Brinkgreven) zijn vorige week dinsdag weggelopen uit een overleg met Transfore en de gemeente Deventer. Transfore, dat ruim 50 zwaar te beveiligen TBS’ers wil gaan huisvesten op de Rielerenk (Brinkgreventerrein), had in de bijeenkomst samen met onder meer genoemde partijen de geplande informatieavond van 27 juni a.s. willen voorbereiden.

SCHALKHAAR – Alvorens op te stappen uit het overleg werd door de vertegenwoordigers een statement voorgelezen, waarin duidelijk werd gemaakt dat Platform Schalkhaar, de Kerngroep Dorpsvisie Schalkhaar en de BOB geen medewerking willen en zullen verlenen aan deze nieuw- en verbouwplannen van Transfore voor de huisvesting van mensen die ernstige misdrijven hebben begaan of kunnen begaan. Zij vormen volgens de drie partijen een onacceptabel risico voor de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving.

Het statement werd afgesloten met duidelijke woorden: ,,Wij roepen de gemeente Deventer op om een betrouwbare overheid te zijn. Wij vragen u met klem om ons als burgers serieus te nemen. Dat doet u niet door het gevoel achter te laten dat wij met dit soort avonden een verplicht vinkje zijn op de checklist van inspraak. Maar juist door eerst in gesprek te komen over het grote risico dat de samenloop van alle plannen en opgaven in onze leefomgeving alles uit het lood zal trekken.”

De vertegenwoordigers van de drie partijen gaven in hun krachtige statement tot slot aan zich met alle middelen te zullen verzetten tegen de plannen van Transfore. ,,Vanzelfsprekend doen wij dit met respect voor de belangen die ieder hier aan tafel vertegenwoordigt.” Na het voorlezen van het statement verlieten de vertegenwoordigers het overleg. 

,,Dit is omdat het bij Transfore en de gemeente steeds gaat om de vraag HOE de kliniek er zou moeten komen”, laat een van de vertegenwoordigers weten. ,,Terwijl wij juist met de gemeente in gesprek willen over OF die kliniek er uberhaupt moet komen vanwege de stapeling van bijzondere doelgroepen in ons dorp. We vragen van de gemeente alles meer in elkaars perspectief te plaatsen en te kijken naar de impact voor het dorp Schalkhaar.”

Bijlagen:
Lees hier het volledige statement van de drie partijen
> Statement
Kaart van ‘Bijzondere doelgroepen en toegangswegen’ in Schalkhaar > Overzichtskaart

Klik HIER voor het dossier over de voorgenomen huisvesting van TBS’ers op het Brinkgreventerrein

Deel via

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *