De Marken wil woningen en winkels aan de Oerdijk slopen

Woonstichting De Marken wil de zes woningen en twee bedrijfsruimten aan de Oerdijk 34 en 36 in Schalkhaar slopen en vervangen door (sociale) huurwoningen welke geschikt zijn voor kleine huishoudens, zowel senioren als starters. B&W van de gemeente Deventer bereidt daarom inmiddels een wijziging van het omgevingsplan voor.

SCHALKHAAR – Het plan is volgens de gemeente om de bestaande bebouwing van Oerdijk 34 te slopen en het pand Oerdijk 36 te behouden en daarin maximaal drie woningen te realiseren. Verder is er in het plangebied ruimte voor de toevoeging van zeven nieuwe woningen van een bijzonder type. In totaal is er maximaal ruimte voor tien sociale huurwoningen in het plangebied.

Volgens De Marken gaat het in het herontwikkelingsgebied om de 2 onder 1 kapwoning aan de Oerdijk 34 en 34A en de vier appartementen aan de Oerdijk 36 A t/m D. Naast deze woningen bestaat het complex ook uit twee bedrijfsruimten: Oerdijk 36 (Kapsalon en Schoonheidssalon Chill) en 34B (Bloem & Groen).

Gesprekken
De geplande woningbouw past niet in het nu geldende omgevingsplan. Om toch de verwezenlijking van dit bouwplan mogelijk te maken is voor de locatie een wijziging nodig van het omgevingsplan. De initiatiefnemer heeft een aanvang gemaakt met (proces)participatie. Daartoe worden er gesprekken gevoerd met huurders in het plangebied, direct omwonenden en eigenaars van percelen rondom het plangebied.

Voor de verdere (proces)participatie heeft de initiatiefnemer een communicatie- en participatieplan opgesteld. Dit plan sluit aan bij de participatieladder uit het participatiebeleid van gemeente Deventer. In het plan zijn verschillende partijen in beeld gebracht, die partijen worden benaderd onder andere via individuele gesprekken en informatie-/inloopbijeenkomsten.

Zienswijze
Voor de wijziging van het omgevingsplan wordt eerst een ontwerpbesluit opgesteld. Dit ontwerpbesluit wordt zes weken ter inzage gelegd. Op het ontwerpbesluit kan eenieder tijdens deze periode richting de gemeente een reactie geven met een zienswijze. Om tot een ontwerpbesluit te komen betrekt de gemeente zo nodig andere bestuursorganen, zoals het waterschap en de provincie.

Voor informatie over het voornemen het omgevingsplan te wijzigen kunt u contact opnemen met de heer S. Weertman van het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling, telefoon 14 0570.

Deel via

Geef een reactie