College B&W consulteert raad over FPK Transfore

Transfore, onderdeel van de Dimence Groep, heeft bij de gemeente Deventer een vooroverleg aangevraagd voor de vestiging van een forensisch psychiatrische kliniek (FPK) op het Brinkgreventerrein in Schalkhaar. Hiervoor moet het bestemmingsplan aangepast worden. Bij het college ligt de vraag voor of zij medewerking wil verlenen aan de vergunning voor de afwijking van het bestemmingsplan.

SCHALKHAAR – Het college van burgemeester en wethouders (college) heeft een positieve grondhouding ten opzichte van een fpk op het Brinkgreventerrein. Het college heeft op 21 december 2023 via een raadsmededeling de mening van de gemeenteraad gevraagd. Woensdagavond 7 februari a.s. tussen 19.00 uur en 20.00 uur consulteert het college de raad: hoe kijkt de raad aan tegen de noodzaak/wenselijkheid van een dergelijke voorziening en de vestiging daarvan op het Brinkgreven terrein? 

De raad heeft op 11 januari 2024 een werkbezoek afgelegd bij Transfore. En op 17 januari 2024 is de raad in de Nicolaasschool in Schalkhaar in gesprek gegaan met bewoners en organisaties in de omgeving van het Brinkgreventerrein.

De voorzitter, Lida Zegel, geeft de fractiewoordvoerders woensdagavond de gelegenheid verduidelijkende vragen aan portefeuillehouder Lars Wijnhoud te stellen (alleen verduidelijkende vragen in relatie tot de consulterende vraag). Zij vraagt de portefeuillehouder de gestelde vragen een voor een te beantwoorden (niet gebundeld) en nodigt de portefeuillehouder uit om te reageren op wat naar voren is gebracht en hoe hij aankijkt tegen het vervolg.

Meer info en documenten: https://deventer.notubiz.nl/vergadering/1200106/RUIMTE

Deel via

Geef een reactie