Bouwplannen supermarkten Plus en Aldi

De beslistermijn voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van supermarkt Plus Joffrey ter Horst aan de Pastoorsdijk 22 in Schalkhaar is op donderdag 2 november jl. door de gemeente Deventer met zes weken verlengd.

SCHALKHAAR – Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijnen éénmaal met ten hoogste 6 weken verlengen.

Tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Uitbreiding Aldi
Voor het inpandig uitbreiden van een winkelunit van Aldi Supermarkten aan de Timmermansweg 37 in Schalkhaar is door de gemeente Deventer op vrijdag 3 november jl. een omgevingsvergunning met reguliere procedure verleend.

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

Deel via

Een gedachte aan “Bouwplannen supermarkten Plus en Aldi

Geef een reactie