Vissterfte in watergang Douweler Leide

In de watergang Douweler Leide, die tussen het Overijssels Kanaal en de Zandwetering langs de voormalige manege Oostewechel en de nieuwbouwwijk Douweler Leide stroomt, zijn de afgelopen dagen geregeld dode vissen aangetroffen. Deze worden morgen verwijderd door Waterschap Drents Overijsselse Delta.

SCHALKHAAR – Een buurtbewoner heeft melding gemaakt bij het Waterschap en dat heeft vervolgens zeer lage concentraties zuurstof gemeten in de watergang. Dit verklaart mogelijk de vissterfte. Waarschijnlijk is afvalwater de boosdoener. Ter hoogte van de Leonard Springerlaan zou afvalwater in de vijvers van De Vijfhoek zijn gestroomd. In deze vijvers zijn nog lagere concentraties zuurstof gemeten en ook daar is vissterfte vastgesteld.

Vanuit deze vijvers stroomt het vervuilde water via een duiker onder het kanaal door langs Schalkhaar naar de Zandwetering. Hoe het afvalwater in het oppervlakte water is gekomen, wordt nog uitgezocht. Het lijkt er in dit geval op dat er een verstopping is geweest in het afvalwaterriool door bijvoorbeeld het ophopen van vuil dat niet in het riool thuis hoort. Te denken valt aan frituurvet of vezeldoekjes.

Het lijkt voor nu even verstandig om uw hond niet in het water te laten plonsen en uw kind er niet te laten spelen. Het water kan schadelijke bacteriën en virussen bevatten. Meer informatie over het risico van vervuild afvalwater vind je op www.nietinhetriool.nl

Deel via

Geef een reactie