Vergunning voor mini-camping op De Ganzeboom

De gemeente Deventer heeft afgelopen vrijdag een omgevingsvergunning met reguliere procedure verleend voor het realiseren van een mini-camping bij een woning aan de Ganzeboom 167 te 7433GE Schalkhaar. Het besluit met bijlagen ligt zes weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

SCHALKHAAR – Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.

Lees hier het officiële besluit.

Deel via

Geef een reactie