Laatste nieuws

Uitnodiging voor initiatiefrijke inwoners Schalkhaar

Eind mei heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd samen met initiatiefnemers, verenigingen en instellingen in ons dorp Schalkhaar. Graag zouden de vertegenwoordigers van de gemeente Deventer het netwerk van initiatiefrijke bewoners in Schalkhaar willen uitbreiden.

SCHALKHAAR – Doel van de online bijeenkomst was het delen van de bevindingen op basis van de gesprekken die de projectmanager van de gemeente eerder al met ‘het dorp’ heeft gevoerd. Er is gesproken over welke initiatieven er zijn en welke wensen en behoeften er in het dorp leven. Daarnaast is gesproken over wenselijke vervolgstappen en wie dit wil en kan oppakken vanuit het dorp. De gemeente wil Schalkhaar hierbij ondersteunen, maar de regie bij het dorp laten.

De wethouder Liesbeth Grijsen (Platteland) benadrukte nog eens het belang van vitale en leefbare dorpen. Ook al is elk dorp uniek, de ambitie van het college is om de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen te behouden of versterken met daarbij behorende goede voorzieningen voor sport en ontmoeting. De gemeente verwacht van het dorp om hierin zelf de regie te nemen, waarbij de gemeente de initiatieven graag ondersteunt.

Sporthal
Daar is ook geld voor vanuit de Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland. Vanuit het sportbeleid wil de gemeente het sportinitiatief ondersteunen, dat zich richt op verplaatsing van de sporthal naar de sportvelden van De Horsterhoek. De deelnemers bevestigden dat er behoefte is aan een ontmoetingsplek, dat er veel actieve verenigingen zijn maar dat ze elkaar niet gemakkelijk vinden. Het is daarom lastig om een groot en breed opgezet initiatief te beginnen dat zich richt op Schalkhaar.

Misschien is het beter om klein te beginnen en vanuit het sportinitiatief te kijken of verbreding naar o.a. ontmoeting mogelijk is? De sportinitiatiefnemers staan hier zeker open voor en willen graag werken aan nieuwe verbindingen. Die avond werden de kerk, de ondernemers en de jongeren gemist. Dit zijn belangrijke spelers in de dorpsontwikkelingen. De ondernemers en de kerk waren wel uitgenodigd, maar konden niet aanwezig zijn.

Positief
Mogelijk zijn er nieuwe verbindingen te maken met het sportinitiatief, de kerk en de Lindeboom. Met Platform Schalkhaar werkt het sportinitiatief al samen. Huub Obdeijn (sportinitiatiefnemer) en Hans Sanders (Schalkhaar Life) boden aan om binnen hun besturen te kijken of er enthousiaste jongeren te vinden zijn die mee willen denken. Steven Muskee van de Lindeboom ging positief in op de uitnodiging om verder te praten over wat de mogelijkheden zijn.

De avond sloot positief af, waarbij wethouder Rob de Geest (Meedoen) zijn waardering uitsprak voor de betrokkenheid van het dorp en dat er echt energie zit om Schalkhaar verder te helpen. Daar willen beide wethouders graag gebruik van maken. Er ligt een aanbod van de wethouders om hier samen met het dorp over door te praten. Via www.inschalkhaar.nl worden bewoners uitgenodigd om mee te denken en het netwerk te vergroten!

Heb je interesse? Stuur dan je contactgegevens naar: redactie@inschalkhaar.nl.

Aanwezig : Steven Muskee (De Lindeboom), Margreet Burgers (De Marken), Theo Ellenbroek (Go Ahead), Wim Kuijper (Platform Schalkhaar), Marieke Kok (SHE), Gwen van Eijden (Sociaal Team / Raster), Titus Swartjes (Sporthal Schalkhaar), Huub Obdeijn (Sportvoorziening Schalkhaar), Henk Moser (Sportvoorziening Schalkhaar), Marjolein Paalman (Parabool), Peter Visser (Sportvereniging Schalkhaar), Linda van Sigtenhorst (OPOD / De Sleutel), Hans Sanders (Schalkhaar Life)

Gemeente Deventer: Rob de Geest, Liesbeth Grijsen, Nicoliene de Vries, Merel Arink, Catharina Mulders, Marieke Hottenhuis, Harry Bottenberg

Afmelding : Johan Schintz (Nicolaaskerk), Judith Buter (Schalkse Vrouwen), Jeannet Olthoff (Ondernemersvereniging Schalkhaar)

Deel via

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *