Platform: plannen tbs’ers op Brinkgreven

Het platform Schalkhaar is een onafhankelijke stichting, waarvan het bestuur wordt gevormd door inwoners van Schalkhaar. Wij zetten ons in voor een gezond, veilig en leefbaar dorp en behoud en versterking van het dorpse karakter. Onderstaand bericht plaatsen wij op verzoek van Platform Schalkhaar.

SCHALKHAAR – In de Stentor en op deze website verscheen vorige week het bericht dat de organisatie Transfore de plannen door gaat zetten voor het bouwen van een zogenaamde ‘FPK’ – een Forensisch Psychiatrische Kliniek – op het terrein van de Brinkgreven. De locatie is hemelsbreed 100 meter verwijderd van onze dorpsgrenzen, namelijk in een weiland tussen het Brinkgreventerrein en het Deventer Ziekenhuis in. Omdat deze plannen impact kunnen hebben op de veiligheid en leefbaarheid (dorps karakter) vinden wij dat bewoners in Schalkhaar onderstaande informatie zouden moeten krijgen. 

Wat is een FPK?
Een FPK is een instelling waarin mensen worden behandeld die ernstige strafbare feiten hebben gepleegd of kunnen plegen. Je kunt o.a. denken aan misdadigers die door de rechter veroordeeld zijn voor geweld, moord of doodslag, aanranding of verkrachting en een TBS-maatregel opgelegd hebben gekregen. Vanwege het risico dat deze mensen vormen voor zichzelf en hun omgeving moeten zij worden opgesloten in een zwaar beveiligd gebouw met hoge hekken en cameratoezicht (www.forensischezorg.nl/zorgaanbod/klinische-zorg/beveiligingsniveau-3). Als mensen verder in hun behandeltraject zitten, kunnen de beveiligingsmaatregelen mogelijk worden verlicht. Een FPK is vaak een volgende stap na de behandeling in een TBS-kliniek (Beveiligingsniveau 4 | Forensische Zorg). 

Wat is nu de stand van zaken?
Als de plannen werkelijkheid worden, dan komen er: 

 • In een nog te realiseren gebouw 40 die zeer zware beveiliging (beveligingsniveau 3) nodig hebben. 
 • In de paaz-afdeling van het gebouw Rielerenk naast het Deventer ziekenhuis nog eens 12 patiënten, die beveiligd moeten worden. (beveiligingsniveau 2) 

De behandelcapaciteit wordt dus meer dan verdubbeld. Navraag leert dat Transfore niet uitsluit dat er in de toekomst nog uitbreidingen zouden moeten volgen. 

Inmiddels heeft het bestuur van Transfore beoordeeld dat de plannen voor de kliniek haalbaar zijn en is besloten tot het laten maken van een eerste ontwerp. Op 27 juni 2023 wordt daarom voor onwonenden opnieuw een informatieavond georganiseerd op terrein De Brinkgreven. 

Vanaf wanneer weten wij van de plannen?
De eerste berichten over de bouw van zo’n kliniek kwamen in dezelfde periode vorig jaar. Transfore bleek al een tijdje met het bestuur van de gemeente Deventer in gesprek over de plannen. Op basis van een communicatieplan is in de zomer van 2022 een aantal informatieavonden georganiseerd, waarbij omwonenden voor het eerst op de hoogte werden gebracht over de plannen. Er was ruimte om zorgen te uiten en vragen te stellen. De informatieavonden gaven veel onrust onder inwoners van 

Schalkhaar en andere omwonenden uit De Bekkumer, omgeving voormalig Sint Josef ziekenhuis en Voorstad. 

Werden er al eerder TBS-ers gehuisvest ?
Volgens onze informatie is Transfore in 2013 voor het eerst gestart met het behandelen van TBS-ers e.d. op het terrein van Brinkgreven. Het betreft mensen die vaak wat verder zijn in hun behandeltraject, waardoor de inschatting wordt gemaakt dat de beveiligingsmaatregelen kunnen worden verlicht (Beveiligingsniveau 1 | Forensische Zorg en Beveiligingsniveau 2 | Forensische Zorg). Tijdens hun behandeling wonen ze op het Brinkgreven-terrein. Op dit moment zouden er 48 mensen op het terrein wonen, waarvan 8 mensen in de rietgedekte villa ‘Labor Sanat’ gelegen aan de Brinkgrevenweg, de doorgaande weg tussen Deventer en Schalkhaar. Met de plannen zou de capaciteit dus meer dan verdubbeld worden, met ook nog eens mensen die een veel zwaardere beveiliging nodig hebben. 

Wij weten niet in hoeverre het behandelen van dit type patiënten op het terrein juridisch is toegestaan. Dat zoeken wij nog uit. Bij de start van de plannen zijn omwonenden, voor zover wij weten, pas geïnformeerd toen de behandeling van dit type patiënten al was begonnen. Er is destijds een heel beperkt aantal omwonenden geïnformeerd. 

Welke rol heeft het platform Schalkhaar genomen?
Vanaf de eerste berichten is het bestuur van platform Schalkhaar in gesprek getreden met vertegenwoordigers van Transfore. Er zijn ook gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeente Deventer. Op 7 februari hebben wij op het gemeentehuis een gesprek gehad met burgemeester Ron König en wethouder Rob de Geest. 

Hoe gaan wij verder?
Op 30 mei a.s. zijn wij uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur van Transfore en vertegenwoordigers van de gemeente, basisschool De Kleine Planeet op de Bekkumer, Raster Groep, Belangengroep Onwonenden Brinkgreven en de wijkagent. Daar zullen wij ons standpunt bij het bestuur van Transfore duidelijk kenbaar gaan maken. Na afloop van het overleg zullen wij inwoners van Schalkhaar en andere geïnteresseerden verder informeren over ons standpunt en wat vervolgstappen zouden kunnen zijn. 

We zullen op onze website een pagina openen met alle beschikbare informatie. Wij zullen daar ook de informatie plaatsen die wij van de gemeente hebben verkregen en nog zullen krijgen op grond van een beroep op de Wet open overheid. 

Heeft u vragen of opmerkingen?
U kunt ons bereiken via het e-mailadres: info@platformschalkhaar.nl
Of kijk op onze website: www.platformschalkhaar.nl
Platform Schalkhaar heeft vergaderingen die openbaar zijn en iedereen uit Schalkhaar kan hierbij aansluiten. Vergaderdata zijn te vinden op onze website. 

Deel via

7 gedachtes aan “Platform: plannen tbs’ers op Brinkgreven

 1. Inge

  In combinatie met de verslaafden zorg, het huidige Brinkgreven en het asielzoekers centrum is de verhouding inwoners Schalkhaar en zorg/hulpbehoevenden al helemaal uit evenwicht. Er lopen al genoeg verwarde mensen rond in dit dorp.
  Een dergelijke tbs’ers opvang zou hierbij niet passen. Zou sowieso niet in een bewoonde omgeving passen. Maak sowieso gebruik van de leegstand die is ontstaan met het sluiten van gesloten jeugdzorg instellingen. Die gebouwen staan er nog!

 2. Aloys Oosterwegel

  Het valt de gemeente Deventer te prijzen dat er met haar humane beleid zo veel sociale opvang gerealiseerd wordt binnen haar gemeente grenzen. Ook via de rechter veroordeelde (psychiatrisch) mensen hebben binnen onze rechtsstaat recht op kans tot terugkeer in de maatschappij! Dus een plek hiervoor is nodig, maar hoort dit in een parkachtige omgeving? Meters hoge hekken en zware beveiliging!
  Voor veiligheid en garanties steek directie van Transfor haar hand niet in het vuur geven zij zelf aan! Zou een zwaar beveiligde omgeving niet net als bijvoorbeeld de vrouwengevangenis in Zwolle op een industrieterrein een betere en ook sociale omgeving zijn?
  Mogelijk een argument om mee te wegen in een sociaal verantwoorde keus voor “rechten van de mens”

 3. Minouche

  Er is al veel zorg voor mensen met psychische problemen, veel opvang in het AZC. Voor een dorp is dat meer dan genoeg. Bovendien is het bijna in de stad. Veel scholieren fietsen hier voorbij, kleine kinderen die bij het hertenkamp komen met hun ouders of grootouders…
  Een meer afgelegen plek is zeer wenselijk.
  Het geeft geen veilig gevoel.

 4. Jan

  Genoeg is genoeg, al bijna 1000 asielzoekers en een zéér groot psychiatrische centrum kan helemaal niet in zo’n klein dorp. Er gaan nog doden vallen. Gemeente Deventer maakt Schalkhaar kapot

 5. Berdien

  Wij hebben er wel moeite mee. Wij vangen in Schalkhaar al een groot aantal asielzoekers op waar ook problemen zijn. De nieuwe groep vinden wij wel een risico. Hoe vaak gaat het niet mis met “zwaar beveiligde” mensen (TBS ers). Dit is een dorp met de ontsluitingsweg naar de stad langs deze locatie. Dus je moet er langs wil je naar de stad. Niet prettig.

  Waarom alles zo bij elkaar. Wel eens aan andere steden of plaatsen gedacht? Bijvoorbeeld, Wassenaar, Bloemendaal, Blaricum en noem op maar meer van dit soort steden?

  1. Henk Hagen

   Van die 40 ontsnapte mensen die in 2017 niet terugkeerden, pleegden er vier een stafbaar feit. Anders gezegd, er zijn dus vier strafbare feiten op 50.000 verlofbewegingen. Overigens ging het wel om zware delicten: één dubbele moord en drie zedendelicten.

 6. Henk Hagen

  Van die 40 ontsnapte TBS mensen die in 2017 niet terugkeerden, pleegden er vier een stafbaar feit. Anders gezegd, er zijn dus vier strafbare feiten op 50.000 verlofbewegingen. Overigens ging het wel om zware delicten: één dubbele moord en drie zedendelicten.

Geef een reactie