Informatieavond uitbreiding zorg Brinkgreventerrein

Het afgelopen jaar is door Dimence Groep onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de hoog complexe beveiligde zorg op het Brinkgreventerrein in Deventer uit te breiden. De eerste fase, gericht op de haalbaarheid, is nu afgerond. In de volgende fase zal een ontwerp uitgewerkt worden. Op dinsdag 27 juni wordt tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden de ontwerpfase en het vergunningenproces toegelicht.

Op basis van de stappen tot nu toe en het strategisch belang van hoog complexe zorg voor de Dimence Groep heeft de Raad van Bestuur de opdracht verstrekt voor de volgende fase. Het is voor Oost-Nederland belangrijk om over deze vorm van beveiligde zorg te beschikken zodat we de opschaling voor de ambulante zorg en de klinische zorg kunnen doen. Ook is er landelijk veel behoefte aan deze capaciteit en is het goed deze over het land te verspreiden.

Ontwerpfase
In dit ontwerp zullen de wensen en eisen die in de afgelopen periode samen met o.a. medewerkers, patiënten en hun familieleden in kaart zijn gebracht verder worden uitgewerkt. We verwachten dat over het definitieve ontwerp in december 2023 of januari 2024 door de Raad van Bestuur besloten kan worden.

Informatieavond
Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over deze vervolgfase in het onderzoek naar mogelijke uitbreiding. Op dinsdag 27 juni is er voor omwonenden een bijeenkomst om hen nader te informeren over de ontwerpfase, het vergunningenproces en hoe zij als buurt betrokken kunnen worden. Deze avond is er ook ruim gelegenheid om vragen te stellen, suggesties te doen en met elkaar in gesprek te gaan.

Op www.transfore.nl/uitbreiding vindt u meer informatie over waarom Transfore wil uitbreiden.

 

Deel via

Geef een reactie