Oerdijk afgesloten vanwege bomenkap

Langs de Oerdijk, tussen de Vosmanskamp en Kolkmansweg, worden op maandag 8 en dinsdag 9 maart a.s. bomen gekapt. De kap maakt deel uit van de laanboomverjonging en is een voorbereiding op de herinrichting van de Oerdijk. Het gaat om 26 bomen. De gemeente Deventer plant ongeveer 36 bomen terug. Deze bestaan uit vier verschillende boomsoorten.

SCHALKHAAR – Tijdens de werkzaamheden zal de weg afgesloten zijn. Er worden verkeersregelaars ingezet en er is een omleiding. In 2020 is de gemeente begonnen met de voorbereiding van de reconstructie van de Oerdijk. Het project beslaat het hele tracé vanaf de Kolkmansweg tot aan de bebouwde komgrens bij de Douweler Leide.

In 2019 was dit deel van de Oerdijk onderdeel van een laanboomverjongings-project (LBV project). Tijdens de voorbereiding van dit project bleek dat bewoners de kastanjebomen ter hoogte van de huisnummers 71A tot en met H wilden behouden. Voor dit deel van de Oerdijk stond ook al een wegreconstructie gepland voor 2021. Dit deel van de Oerdijk is namelijk het laatste deel van de weg dat nog niet volledig aangepast is aan de 30 km zone.

De gemeente Deventer heeft er daarom voor gekozen om dit deel van de Oerdijk als één project op te pakken en zo tot één integraal ontwerp te komen voor de bomen én de verkeerssituatie. Belangrijke onderwerpen in het schetsontwerp zijn:

  • aansluiting op het bestaande westelijke traject van de Oerdijk;
  • wegversmalling en aansluiten op de 30 km zone;
  • laanboomverjonging: het kappen en het herplanten van de bomen;
  • verbeteren en verruimen van de groenvakken: minder verharding en meer ruimte voor de nieuwe bomen;
  • verbeteren van de parkeermogelijkheden;
  • verbeteren van de riolering/waterberging en het weghalen van ‘onnodige’ verharding;
  • aanpassen en verbeteren van de fietsoversteek ter hoogte van de bebouwde komgrens.

Bewoners is gevraagd om hun mening over het schetsontwerp. Ook konden zij vragen stellen. Alle vragen zijn inmiddels van een reactie voorzien (QA Herinrichting_Oerdijk_Schalkhaar). Sommige opmerkingen heeft de gemeente meegenomen in het definitieve ontwerp, andere niet. Na het vaststellen van het definitieve ontwerp is het aanbestedingstraject gestart en een aannemer geselecteerd.

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij mevrouw Van Bekkum (gemeente Deventer), telefoonnummer 14 0570 of e-mail: me.van.bekkum@deventer.nl

Deel via

Geef een reactie