Merel Arink nieuwe wijkmanager voor ons dorp

,,Goed blijven omkijken naar elkaar is belangrijk”

,,Ik ben nog maar een paar dagen aan het werk in het buitengebied, dus ik heb nog geen doelstelling of speerpunt”, lacht Merel Arink vriendelijk. ,,Ik wil als nieuwe wijkmanager vooral met open vizier kijken wat er nu al gebeurt in Schalkhaar en vooral benaderbaar zijn voor bewoners. En natuurlijk hoop ik dat er veel leuke, mooie initiatieven van bewoners komen. Ik help graag om jullie ideeën voor het dorp of je straat tot een succes te maken. Kom maar op!”

Door Rudy Brouwer

SCHALKHAAR – De 48-jarige inwoonster van Twello was tot voor kort werkzaam in de Deventer wijk Voorstad, maar heeft als opvolger van de naar de provincie vertrokken Johannes Vermeulen vanaf 1 december jl. het buitengebied, waaronder Schalkhaar, in haar portefeuille. ,,Wat hier anders is dan in de Voorstad, mag ik vooral nog gaan ontdekken”, verheugt Merel zich. ,,Maar ik merk nu al de vele activiteiten in het buitengebied. Er is nog echt ‘noaberschap’; mensen in de dorpen willen echt wat voor elkaar doen. Dat vind ik leuk!”

Leefbaarheid
Elke wijk in Deventer heeft een opbouwwerker (vanuit Raster, voor Schalkhaar Gwen van Eijden) en een wijkmanager (vanuit de gemeente, nu dus Merel Arink). Heeft u een leuk idee of een initiatief om de leefbaarheid, sociale contacten of de onderlinge hulp in uw buurt of het dorp te verbeteren? En wilt u daar zelf ook mee aan de slag? Dan nodigt het team WijDeventer van de gemeente Deventer u uit om uw idee te delen. De opbouwwerker en wijkmanager helpen u dan graag verder.

,,Ik neem vanuit de Voorstad een flinke portie ervaring mee als het gaat om bewonerswensen en het helpen van bewoners bij leuke initiatieven”, zegt Merel. ,,En natuurlijk de kennis van het netwerk, vooral intern gemeentelijk netwerk. Ik ben opgeleid tot milieukundige (natuur en landschapsbeheer), maar heb al vrij snel de overstap gemaakt naar de functie van wijkmanager. Ik ben wijkmanager geweest in de Rivierenwijk en Voorstad. En ga nu dus aan de slag in het buitengebied.”

Verbinden
Wijkmanager Merel is er vooral om bewoners van Schalkhaar te ondersteunen met hun leuke initiatieven. ,,Daarin verbind ik tussen bewoners en organisaties en bewoners onderling’, legt ze uit. ,,Ik volg beleid van de gemeente en andere organisaties die van invloed zijn op het buitengebied en daar lever ik advies op. En verder ben ik natuurlijk voorzitter van het dorpenplatform. Ik heb geen vaste plek in het buitengebied, maar probeer afspraken zoveel mogelijk in de dorpen te plannen.”

De opbouwwerker motiveert burgers om initiatieven te nemen, de wijkmanager faciliteert en verbindt burgers en organisaties en zet alle zeilen bij om deze initiatieven te realiseren. Merel en haar collega wijkmanagers willen met enthousiasme en betrokkenheid burgerinitiatieven ondersteunen. Daarvoor beoordelen zij of het initiatief realistisch is en of er voldoende draagvlak is vanuit de omgeving. Hierbij proberen ze eventuele bureaucratische drempels te voorkomen.

Eerste indruk
,,Mijn beeld van Schalkhaar is vooral dat het een prettig dorp is om te wonen”, schetst Merel de eerste indruk van haar nieuwe werkomgeving. ,,Een vriendin woont hier in het dorp en daar kom ik geregeld. Ook hebben wij met onze band, waarin ik optreed als achtergrond zangeres, een paar keer mogen optreden in Schalkhaar: voor de Schalkse Vrouwen en Schalkhaar Life. Ik wens de inwoners van Schalkhaar een dorp waarin iedereen fijn met elkaar samen woont en leeft. Zeker in deze toch bijzondere tijd is het goed blijven omkijken naar elkaar belangrijk. En blijf gezond, ook in 2021!”

Bewoners van Schalkhaar kunnen met de nieuwe wijkmanager Merel Arink in contact komen op de manier die zij zelf prettig vinden. Dat kan via mail (m.arink@deventer.nl), bellen (06-51584631) of gewoon op straat.

Deel via

Geef een reactie