Kerk Schalkhaar hoeft niet dicht!

Gisteravond was er een informatieavond in de Nicolaaskerk. Na een voorstelrondje van het nieuwe parochiebestuur van de Lebuïnus en de drie coördinatoren van de Nicolaaskerk schetste diaken Marc Brinkhuis de pastorale ontwikkeling in Nederland, vergelijkbaar met meerdere Europese landen. We weten allemaal dat het er niet rooskleurig voorstaat. Zijn verhaal was dan ook heel herkenbaar.

SCHALKHAAR – Vervolgens nam Theo Lam, de nieuwe vicevoorzitter van het parochiebestuur, het woord over voor de invulling van het beleidsplan van de ‘Lebuinusparochie in 2025’. Vooral het oog hebben voor de dorpsgemeenschap stemde hoopvol. Maar Theo Lam benadrukte herhaaldelijk dat het open houden van onze kerk geen gemakkelijke klus zal zijn. Om dit te realiseren zal onze hele geloofsgemeenschap de schouders eronder moeten zetten.

Verlossende woorden
De vele gesprekken die Theo Lam met de coördinatoren en anderen de afgelopen tijd gevoerd heeft, gaven wel vertrouwen in onze geloofsgemeenschap. Maar het was Marc Brinkhuis die de verlossende woorden sprak. De uitspraak van Theo Lam, ooit in een vergadering met de coördinatoren van Schalkhaar gedaan: ‘Schalkhaar hoeft niet dicht’, werd met applaus ontvangen.

Alle kerken in de Lebuinusparochie hebben een beeldverhaal gemaakt over hoe de betreffende kerk de toekomst voor zich ziet en hoe ze dat willen realiseren. Annemarie Bouwman mocht gisteravond voor de Nicolaaskerk het beeldverhaal delen met de 200 aanwezigen. In het geval van Schalkhaar is het een heel hoopvol verhaal geworden. Het realiseren van een ‘Ontmoetingshuis’, door de Pastorie en het Koetshuis om te toveren tot een gemeenschapshuis voor heel Schalkhaar, was wel het meest verrassende. In de bijlage onder dit bericht kunt u meer over het beeldverhaal lezen.

Warm bad
Tot slot was er de gelegenheid tot vragen stellen. En daarna kon er getoost worden op de toekomst van de H. Nicolaaskerk. Opbouwwerker Bernadet Albers had de leiding over de avond. De coördinatoren van de H. Nicolaaskerk: Marian Ellenbroek, Wim Lucassen en Annemarie Bouwman willen de vele mensen bedanken voor hun aanwezigheid. Het voelde als een warm bad en als een bemoediging. En het geeft ook de betrokkenheid van veel parochianen en overige belangstellenden weer.

Ook al die mensen die destijds de brief van de ‘Bezorgde parochianen’ hebben ondertekend en de velen die brieven richting het toenmalige parochiebestuur hebben gestuurd, willen we danken. Dit alles heeft er mede toe bijgedragen dat onze kerk open blijft. Het werd ook hierdoor duidelijk hoe breed die visie, verwoord in de brief, gedeeld werd. Nogmaals, veel dank. Johan Schintz, de woordvoeder van het toekomstige ‘Ontmoetingshuis’, zal ons in toekomstige nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen omtrent het ‘Ontmoetingshuis’.

Bijlage: 220901 Beeldverhaal Nicolaaskerk

Deel via

Geef een reactie