Gemeente koopt Hagenvoorde voor woningbouw

Burgemeester en wethouders hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van 63 hectare grond in Deventer Noordoost aan Stichting IJssellandschap. Het gebied, dat de naam Heerlijkheid Linde krijgt, komt beschikbaar voor mens en natuur. Tegelijkertijd koopt de gemeente circa 8 hectare grond van St. IJssellandschap op de locatie Hagenvoorde ten noorden van Schalkhaar om op termijn woningbouw mogelijk te maken.

SCHALKHAAR – Deze overeenkomst volgt uit afspraken met de gemeenteraad over verkoop van deze grond en de opdracht aan het college om nieuwe, bruikbare woningbouwgrond te verwerven. Het college legt nu de plannen voor aan de gemeenteraad voor wensen en bedenkingen. Die worden meegewogen in het definitieve besluit.

Heerlijkheid Linde
De verkoop aan Stichting IJssellandschap maakt de realisatie mogelijk van Heerlijkheid Linde. Jaap Starkenburg, directeur IJssellandschap: “Het hart van de Heerlijkheid wordt gevormd door een agrarisch bedrijf waar boer, burger en landschap samenkomen. Met biologische landbouw en lokaal, ambachtelijk ondernemerschap. Zo ontstaat een aantrekkelijk uitloopgebied voor de stad, waar de consument betrokken wordt bij de productie van voedsel. We zijn verheugd dat deze plek zich nu kan ontwikkelen tot dé natuurrijke agrarische huiskamer van Deventer.”

De gemeente verkocht in 2017 al een deel van de grond in Deventer Noordoost. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college gezocht naar uitbreidingslocaties voor woningbouw. Dat kan op de locatie Hagenvoorde, ten noorden van Schalkhaar. De gronden hebben nu een agrarische bestemming. Om hier woningbouw te realiseren is dus een bestemmingsplanwijziging nodig.

Agrarische waarde
De gemeente koopt de grond van Stichting IJssellandschap tegen agrarische waarde. Daarbij is de afspraak gemaakt dat er later een verrekening plaatsvindt, als duidelijk is welke woningen er komen en hoeveel. Grond voor woningbouw heeft namelijk een hogere waarde dan agrarische grond.

Wethouder Rob de Geest is blij met de gemaakte afspraken. “Dit zijn mooie ontwikkelingen voor Deventer. De aankoop van de grond in Schalkhaar is een uitgelezen kans om onze woningbouw-doelstellingen te halen. Het is belangrijk dat we blijven bouwen, om ook aan de toekomstige woonbehoefte te voldoen. Bovendien is Heerlijkheid Linde een mooie ontwikkeling die bijdraagt aan een natuurlijke verbinding tussen stad en platteland.”

Partnerschap
De gemeente en IJssellandschap hebben de intentie uitgesproken om als goede partners samen te werken aan de inzet van grond voor maatschappelijke doelen. Beide partijen gaan een partnerschap aan, met afspraken over de inzet van grond voor publieke doelen. Dit partnerschap wordt de komende maanden nader uitgewerkt.

Bron: www.deventer.nl

 

Deel via

Een gedachte aan “Gemeente koopt Hagenvoorde voor woningbouw

Geef een reactie