Geen bewonersbijeenkomsten herinrichting Oerdijk

SCHALKHAAR – Nog in de loop van dit jaar start de gemeente Deventer met de voorbereiding van de herinrichting van de Oerdijk die in 2021 moet plaats vinden. Het project beslaat het tracé vanaf de Kolkmansweg tot aan de bebouwde komgrens bij de Douweler Leide.

In 2019 was dit deel van de Oerdijk onderdeel van een laanboomverjongings-project (LBV project). Tijdens de voorbereiding van dit project bleek dat bewoners de kastanjebomen ter hoogte van de huisnummers 71A t/m H wilden behouden. Voor dit deel van de Oerdijk stond ook al een wegreconstructie gepland voor 2021. Dit deel van de Oerdijk is namelijk het laatste deel van de weg dat nog niet volledig aangepast is aan de 30 km zone.

De gemeente heeft er daarom voor gekozen om in 2020/2021 dit deel van de Oerdijk als één project op te pakken en zo tot één integraal ontwerp te komen voor de bomen én de verkeerssituatie.

De gemeente heeft een schetsontwerp gemaakt. Belangrijke onderwerpen daarin zijn:

  • aansluiting op het bestaande westelijke traject van de Oerdijk;
  • wegversmalling en aansluiten op de 30 km zone;
  • laanboomverjonging: het kappen en het herplanten van de bomen;
  • verbeteren en verruimen van de groenvakken: minder verharding en meer ruimte voor de nieuwe bomen;
  • verbeteren van de parkeermogelijkheden;
  • verbeteren van de riolering/waterberging en het weghalen van ‘onnodige’ verharding;
  • aanpassen en verbeteren van de fietsoversteek ter hoogte van de bebouwde komgrens.

Download het schetsontwerp Oerdijk (pdf, 942 KB)

Geef uw mening over het ontwerp

In verband met de coronamaatregelen worden er geen bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Toch hoort de gemeente graag uw mening en uw vragen over het schetsontwerp voor de Oerdijk. Dat kan op twee manieren:

  1. Via het online reactieformulier. Klik hierin op de “denk mee”-knop rechtsboven in beeld om uw mening te geven. Dit formulier is beschikbaar tot en met 6 september, 12.00 uur.
  2. Vanaf woensdag 12 augustus liggen de ontwerptekeningen ter inzage in het gebouw van de bibliotheek en de Lindeboom in Schalkhaar. U kunt ze daar inkijken en uw reactie invullen op een formulier
  3. De planning is om in 2020 het ontwerp vast te stellen en het aanbestedingstraject te starten. De uitvoering van de werkzaamheden start dan in 2021.

Meer weten?

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij mevrouw van Bekkum (gemeente Deventer), telefoon 14 0570 of e-mail me.van.bekkum@deventer.nl.

Deel via

Geef een reactie