Dorpsgenoten verkiesbaar voor Waterschap

Harry ten Have uit Schalkhaar en Dorien te Riele–Groot Koerkamp uit het buitengebied van Schalkhaar staan voor de komende waterschapsverkiezingen op 15 maart a.s. op de kieslijst van Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel. 

SCHALKHAAR – Lokale partijen in het werkgebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta werken al jaren samen in Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel. Gemeentebelang Deventer was grondlegger van deze samenwerking die staat voor lokaal maatwerk bij waterbelangen.

Harry ten Have uit Schalkhaar (plek 7) en Dorien te Riele – Groot Koerkamp uit het buitengebied van Schalkhaar (plek 15), beide lid van Gemeentebelang Deventer, staan voor de komende waterschapsverkiezingen op de kieslijst van Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel.

,,Het grote belang van water voor mens, plant en dier is voor mij de reden om plaats te nemen op kieslijst 4 van Gemeentebelangen Waterschap Drenthe-Overijssel”, vertelt Harry. ,,Door mijn werk en achtergrond heb ik een goede basis om de belangen van boeren en burgers te vertegenwoordigen in het Waterschap en zo bij te dragen aan het in stand houden van het watersysteem, waterveiligheid en het verbeteren van de waterkwaliteit.”

Dorien te Riele heeft samen met haar man en zoon een melkveebedrijf in het buitengebied van Schalkhaar. ,,Wij melken circa 150 melkkoeien. Water is heel belangrijk. Zonder water is er geen leven. We hebben water nodig voor onze bodem om gewassen te laten groeien. Maar ook schoon water voor de natuur. Daarom heb ik me verkiesbaar gesteld voor het waterschap Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel.”

 

Meer informatie vind je op de website van Gemeentebelang Deventer.

 

Deel via

Geef een reactie