Doet kerk Schalkhaar zelf de deur dicht?

Berichtgeving in onder meer dagblad de Stentor omtrent de voorgenomen sluitingen van kerken in Salland heeft – gelukkig maar – aanleiding gegeven tot heftige discussies. Niet uitsluitend in die regio, maar ook binnen buurtparochies zoals de Heilige Lebuinus. Dat journalisten ook bij het bestuur van onze parochie aankloppen om haar visie te vernemen met betrekking tot onze parochie is volstrekt logisch. Daarover heeft de Stentor begin augustus u geïnformeerd.

SCHALKHAAR – ,,Er kan sprake zijn van één centrale kerk”, aldus vicevoorzitter Johan Grobbee. Weliswaar zijn er nog geen besluiten omtrent kerksluitingen genomen, maar besluitvorming is wel in voorbereiding. In het meest recente ’t Zout nummer kunt u hierover lezen. Voor alle geloofsgemeenschappen worden informatiebijeenkomsten georganiseerd en voor Schalkhaar vindt dit plaats op donderdag 29 oktober a.s. in onze H. Nicolaaskerk.

Het parochiebestuur zal ons nader informeren. Noteert u deze datum in uw agenda en u bent van harte uitgenodigd. We zullen ons binnen de Corona-maatregelen moeten houden aan de geldende eisen. Maximaal 100 personen zijn welkom en vanzelfsprekend gaan parochianen voor. Vele aspecten dragen bij aan te nemen beslissingen, zoals sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, ontkerkelijking, priestertekorten, beleid, financiële bijdragen, schandalen binnen de kerk, in aantal afnemende vrijwilligers, enzovoorts.

In Schalkhaar is er gelukkig sprake van een grote betrokkenheid van een te marginale maar zeer actieve groep vrijwilligers, die veel tijd en energie stopt in onze kerk om het Eucharistisch Centrum te laten functioneren. Vele reacties worden momenteel gedeeld binnen onze geledingen en die variëren van teleurstelling, angst en boosheid, want wat zijn de gevolgen voor onze zo dierbare kerk? De mondelinge reacties zijn vanzelfsprekend, mogen niet leiden tot ‘gelatenheid’, maar een reden zijn tot prikkeling en aanzet geven tot een betere en actievere gemeenschap.

Als coördinatoren vragen wij u om na te denken over het belang en behoud van onze H. Nicolaaskerk! Spreek u uit en lever een bijdrage op welke wijze dan ook. Wij doen een klemmend beroep op u allen om uw visie met ons te delen. Bij een vitale kerk(gemeenschap) hoort een groot, solide en divers vrijwilligersbestand. Op dit moment stellen wij vast dat dit onevenwichtig is, in aantal en leeftijd. Dit beeld voltrekt zich niet uitsluitend in Schalkhaar, maar zeker ook in de overige geloofsgemeenschappen.

Dit is tevens een oproep om meer te participeren op diverse onderdelen in onze kerk! Omdat de belangen ongekend groot zijn voor onze kerk en ons dorp Schalkhaar vragen wij u nadrukkelijk een duidelijk standpunt in te nemen en indien mogelijk dit middels een brief, telefoontje of e-mail te laten weten. Ook het aantal en soort van reacties kunnen ons helpen bij de vervolgstappen. Graag reageren voor eind september! Het delen van uw visie betekent niet dat u verplicht bent en automatisch aansluit, maar helpt ons bij de morele ondersteuning.

Blijft de kerk in Schalkhaar door onze gezamenlijke inspanning open…? Waar hoop is, … is toekomst! Nogmaals van harte welkom en alvast dank voor uw bijdrage namens de coördinatoren, Martin Kortstee, Beata Sosinska (0570-592075), Jan Daggenvoorde (06-51033069), e-mail: daggenvoorde.architecten@gmail.com 

(Uit: krant InSchalkhaar – sept 2020)

Deel via

Een gedachte aan “Doet kerk Schalkhaar zelf de deur dicht?

Geef een reactie