Bouw vijf woningen aan Colmschaterstraatweg

Er zijn plannen voor de bouw van vijf nieuwe woningen op de kavel Colmschaterstraatweg 20 in Schalkhaar. De planontwikkeling bestaat uit het toevoegen van één vrijstaand huis (110 m2) en twee tweekappers (twee woningen à 70 m2, twee woningen à 90 m2). De woningen op de hoek met de Voorhorsterweg worden levensloopbestendig ingericht.

SCHALKHAAR – Twee woningen zullen in de bestaande schuur worden gebouwd. De bestaande woning blijft behouden. Als onderdeel van de ontwikkeling worden voor de te realiseren woningen halfverharding en parkeerplaatsen aangelegd. De bestaande schuur en de nieuwe woningen zijn de gebouwen voor het achtererf. Het achtererf wordt omzoomd door de groene beplantingsstrook langs de Voorhorsterweg en de Rondekamp.

De woningen staan rondom een gemeenschappelijk pleintje. Het pleintje is gemeenschappelijk en ook nodig voor het kunnen draaien en keren van voertuigen van hulpdiensten. De nieuwe woningen staan gedraaid, zodat er een informele setting ontstaat en om aan te sluiten bij het gewenste erfkarakter. Het erf wordt ontsloten op de Colmschaterstraatweg. Voor fietsers en voetgangers is een doorgang van het pleintje naar de Voorhorsterweg. Dit is echter alleen bedoeld als ontsluitingsroute en pertinent niet bedoeld als doorgaande fiets-/wandelroute.

Ontsluiting
Bij de opzet van de verkaveling wordt rekening gehouden met diverse omgevingsfactoren, zoals de oriëntatie van de woningen op de omgeving en de openbare ruimte, de benodigde afstand tot bestaande bomen. De locatie is in de huidige situatie voor auto’s ontsloten vanaf de Colmschaterstraatweg. Ook in de toekomstige situatie is een ontsluiting via de Colmschaterstraatweg gewenst om te voldoen aan de typering van lintbebouwing. 

In de planopzet worden de nieuwe woningen op het achtererf ontsloten via de bestaande inrit van het perceel aan de Colmschaterstraatweg. Hierdoor zijn in de bestaande openbare ruimte voor verkeer geen aanpassingen nodig.

Deel via

Een gedachte aan “Bouw vijf woningen aan Colmschaterstraatweg

Geef een reactie