In memoriam: Meester Joska Donders


Op zaterdag 24 december jl. is onze dorpsgenoot Joska Donders overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Meester Joska is in totaal 50 jaar werkzaam geweest bij de RK Nicolaasschool; eerst 42 jaar als leerkracht en na zijn VUT-leeftijd nog 8 jaar als vrijwilliger. Als herinnering herplaatsen wij hieronder een interview met Joska uit onze krant van september 2021. Wij wensen Ina, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren op vrijdag 30 december a.s. van 19.00 uur tot 19.30 uur in aula De Hanze van crematorium Steenbrugge te Diepenveen.

Onderstaande interview is uit onze krant van september 2021:

‘SOMS WAS HET OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN’

De RK Nicolaasschool in Schalkhaar bestaat dit jaar 100 jaar. Van die lange tijd was Joska Donders (73) een halve eeuw betrokken bij de katholieke basisschool: 42 jaar als werknemer en na zijn VUT-leeftijd nog 8 jaar als vrijwilliger. Zijn vrouw Ina heeft, met tussenpozen, 30 jaar les gegeven op de Nicolaasschool. Bij hun gezamenlijke afscheid, in 2012, werd als eerbetoon het schoolplein vernoemd naar het onderwijsechtpaar.

door Rudy Brouwer | Krant InSchalkhaar | september 2021

SCHALKHAAR – ,,Ik ben tot vorig jaar, 2020, nog als vrijwilliger bij de school betrokken geweest als remedial teacher en afnemer van leestoetsen”, vertelt Joska. ,,Noodgedwongen moest ik stoppen door Corona, wat ik tot nu toe erg jammer vind. Dit werk heb ik altijd met plezier gedaan. In totaal ben ik dus bijna 50 jaar actief geweest op school! Ik was in deze tijd ook altijd betrokken bij het voorleesontbijt en als herder, begeleider van school naar de kerk voor de kerstviering.”

Joska is begonnen op de lagere school in augustus 1970, in toen nog de vierde klas. En zijn vrouw Ina in de derde klas per januari 1971. ,,Als pasgetrouwd echtpaar kwamen we de eerste dag te laat op school”, lacht Joska. ,,Daarna heb ik even de vijfde klas gehad, maar al heel gauw de vierde. Vervolgens jarenlang, inmiddels op de basisschool, groep 3 gehad. In deze groep heb ik ook mijn eigen kinderen Bart en Kitty nog les gegeven.”

Vrijwilliger
Uiteindelijk is Joska in het schooljaar 2011-2012 in groep 4  in februari 2012 met de VUT gegaan, maar dus meteen ook weer als vrijwilliger begonnen. ,,Ook heb ik jaren de ADV van collega’s vervangen. En ben ik een aantal jaren adjunct-directeur geweest, alsook interne begeleider en remedial teacher. Een fijne tijd was het op de noodlocatie bij de Westenberg. Bij ons gezamenlijke afscheid in 2012 werd het schoolplein omgedoopt tot het Dondersplein!”

Joska werd in 1970 aangenomen door meester Tijhaar, die al gauw door ziekte wegviel en tijdelijk werd vervangen door Wolf Bömer. ,,Vervolgens werd Jan Meijnders hoofd van de school, die jaren later werd opgevolgd door Gerard Nije Bijvank. Ik heb Gerard Nije Bijvank als directeur het langst meegemaakt. Hij stond erg open voor vernieuwingen.”

Oude wijn
Er is in de loop van de jaren veel veranderd in het onderwijs: nu met computers en digiborden. ,,Maar soms was het ook oude wijn in nieuwe zakken”, meent Joska. ,,Ik heb de Nicolaasschool altijd als zeer prettig ervaren, getuige dat het mijn enige school is geweest. Ik heb wel eens drang gehad om te veranderen, maar het is daar nooit van gekomen. We waren echt een katholieke school met bijvoorbeeld 1e Communie, Heilig Vormsel en schoolgezinsmissen. Veel gaat nu buiten school om.”

Als leerkracht was Joska naar eigen zeggen meer een doener, geen vergaderdier. ,,Ik heb veel {mede} georganiseerd: evenementendagen, carnaval, voetbaltoernooien, circa 30 schoolkampen, ondanks dat ik groep 8 niet had, vele samen met Wolf Bömer, activiteiten laatste schooldag, zoals kinderspelen, open podium, rad van avontuur en blindvolleybal en ook deelname aan verschillende projecten.”

Drijfveer
,,Maar de omgang met kinderen vond ik het allermooiste”, glundert Joska. ,,Met een zwak voor leerlingen die het wat moeilijk{er) hadden! Kinderen zijn voor mij altijd de drijfveer geweest om dit mooie beroep uit te oefenen. Ik vind het ook leuk dat mijn kleinkinderen nu op de Nicolaas zitten. Ik hoop dat de RK Nicolaasschool die fijne school blijft, zoals ik mij die herinner en zal blijven herinneren.”

Deel via

Een gedachte aan “In memoriam: Meester Joska Donders

  1. Caroline van den Bosch

    Ik heb tussen 1971-1976 met veel plezier op de St.Nicolaasschool les gehad. De tijd met meester Donders staat me nog goed bij. We hadden toen een noodgebouw naast de kerk. Het waren altijd fijne lessen, hij was onderhoudend vrolijk en positief. Rust zacht en veel sterkte aan familie en vrienden, Caroline

Geef een reactie