Eerste stap naar dorpsvisie Schalkhaar gezet

Gisteravond stroomde de aula van de Nicolaasschool vol met bewoners en ondernemers uit Schalkhaar. Op uitnodiging van dorpsgenoot Huub Obdeijn van Gemeentebelang Deventer kwamen belangstellenden samen om te verkennen of én hoe er een dorpsvisie voor Schalkhaar kan worden gemaakt. 

SCHALKHAAR – Wijkmanager Merel Arink nam namens de gemeente deel en zat de avond voor. De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte en ziet meerwaarde in een dorpsvisie. Dorpen als Bathmen, Lettele en Diepenveen gingen Schalkhaar al voor, maar het is natuurlijk aan de betrokkenen uit ons dorp om er een echt Schalkhaars stuk van te maken.

Met ongeveer 30 mensen werd gesproken over drijfveren, belangen, het nut van een dorpsvisie en ieders mogelijke inbreng daarbij. Duidelijk is dat de visie géén stuk van de gemeente wordt, maar een visie van de Schalkhaarders; een handvat voor ons dorp om belangen en wensen bij de gemeente kenbaar te maken, maar ook om onderwerpen te signaleren waar we als dorp zelf de schouders onder willen zetten.

Levendig
Enkele onderwerpen die aan bod komen, zijn de grote woningbouwopgave binnen de gemeente, een levendig dorp voor ondernemers, activiteiten en woningen voor alle geledingen in onze maatschappij en mobiliteit. Het gaat dus niet alleen om de ruimte, maar ook over sociale aspecten, meedoen, ondernemen, veiligheid en duurzaamheid.

De komende weken gaat een kleinere groep mensen nadenken over hoe er van de bulk aan onderwerpen kan worden gekomen tot enkele thema’s. En in welke stappen er de komende maanden, samen met de inwoners en ondernemers van Schalkhaar, kan worden gekomen tot een duidelijke visie.

Input
Reken er maar op dat de werkgroep de komende maanden nog van zich laat horen. De input van iedereen is nodig. ,,We krijgen vast niet álle neuzen dezelfde kant op”, verwacht Tineke Koch, één van de deelneemsters, in een bericht aan onze site. ,,Maar we hebben wel de ambitie dat de grote meerderheid in Schalkhaar zich in de visie moet herkennen.”

Denk je op basis van bovenstaande dat je alsnog wilt meedoen als bewoner/ondernemer, als denker, prater, verbeelder of….? Meld je dan nog aan bij Huub via HJA.obdeijn@deventer.nl

Deel via

Geef een reactie