Zonnepanelenpark en windmolens in Schalkhaar?

Donderdag 22  oktober vindt de eerste digitale participatiebijeenkomst plaats over de Regionale Energie Strategie voor het dorp Schalkhaar. Wilt u weten wat dit voor Schalkhaar betekent en wilt u hierover meepraten en actief meedenken? Meldt u zich dan snel aan!

SCHALKHAAR – Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om het opwekken van duurzame energie. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 in totaal 35 TWh (terrawattuur) aan stroom op land opgewekt wordt uit zonne- en windenergie. De 30 energieregio’s in Nederland maken allemaal een Regionale Energiestrategie (RES), waarin ze vastleggen welk deel ze van de 35 TWh voor hun rekening nemen en hoe ze dat willen doen.

Deventer is onderdeel van de energieregio West-Overijssel. Ook van Deventer wordt verwacht dat er windmolens worden geplaatst en/of zonneparken worden aangelegd. De komst van windmolens en zonnepanelen heeft invloed op de omgeving. Daarom gaat de gemeente in gesprek met inwoners en ondernemers over de mogelijkheden en onmogelijkheden in de omgeving Schalkhaar. Als deelnemer denkt u actief mee in de participatiegroep voor de kern Schalkhaar en bent u op beide avonden aanwezig.

De digitale participatiebijeenkomsten (via MS Teams) voor Schalkhaar vinden plaats op donderdag 22 oktober en vrijdag 4 december a.s. van 20.00 uur tot 22.00 uur. Bent u geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar g.gul@deventer.nl. Na uw aanmelding ontvangt u verdere informatie over de invulling van de avonden. Let op! Er is in totaal plek voor 15 personen.

Wilt u meer informatie over de Regionale Energie Strategie, kijk dan op: https://www.reswestoverijssel.nl

Deel via

Geef een reactie