Start werkzaamheden reconstructie Oerdijk

In opdracht van de gemeente Deventer start aannemer Lansink Wegenbouw B.V. uit Saasveld met ingang van dinsdag 6 april a.s. reconstructie werkzaamheden van de Oerdijk. De werkzaamheden worden sinds afgelopen dinsdag al aangekondigd met matrixborden, maar pas vandaag ontvingen omwonenden daarover een brief.

SCHALKHAAR – ,,Dinsdagochtend is er overleg geweest over de omleidingen tijdens de afsluiting wegens de werkzaamheden aan de Oerdijk en de communicatie er omheen”, laat Monique van Bekkum van de gemeente Deventer weten aan onze redactie. ,,Direct na het overleg zijn de lichtkranten geplaatst; veel sneller dan we hadden verwacht! We begrijpen dat er vragen rijzen.”

Dinsdag 6 april wordt gestart met de werkzaamheden. Het project beslaat het tracé vanaf de Kolkmansweg tot aan de bebouwde komgrens bij de Douweler Leide. De werkzaamheden aan de Oerdijk zullen naar verwachting medio juli afgerond zijn. Aannemer Lansink zal op korte termijn de omwonenden nader informeren over de exacte planning van de werkzaamheden.

Gelijktijdig met de reconstructiewerkzaamheden van de Oerdijk, vervangt Vitens een deel van de waterleidingen. Het betreft de waterleiding ter hoogte van de huisnummers Oerdijk 71A t/m 79D. De direct betrokken bewoners worden door Vitens hierover in een aparte brief geïnformeerd.

Verkeersomleiding
Het doorgaande verkeer wordt gedurende de werkperiode omgeleid via de N348 en de Nico Bolkesteinlaan. De kruising met de Horsterhoekweg/Groot Wielens blijft open voor bestemmingsverkeer. De omleidingen voor fietsers en auto’s worden met borden aangegeven. In een aparte brief worden omwonenden hierover nader geïnformeerd. Ook kunt u de website van de gemeente Deventer hiervoor raadplegen.

Voor praktische vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Peter Baalhuis, toezichthouder namens de gemeente, via email peter.baalhuis@incite-projects.nl (of 06-15270947). Voor algemene vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met mevrouw Judith Meekes, projectleider van de gemeente Deventer, via email: j.meekes@deventer.nl (of 06-53321423).

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden ? Via de website www.deventer.nl/oerdijk worden de meest recente ontwikkelingen van de werkzaamheden gevolgd. De wegomleidingen, de planning en eventueel de foto’s van de voortgang van het werk. Checkt u regelmatig de website, dan blijft u op de hoogte.

Download hier: Definitief ontwerp herinrichting Oerdijk Schalkhaar

Deel via

Geef een reactie